Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Auditní mise FVO zaměřená na rizika v krmivovém řetězci do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Auditní mise FVO zaměřená na rizika v krmivovém řetězci

Vydáno: 31.10.2012
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Tisková zpráva ÚKZÚZ.

Ve dnech 9. až 17. 10. se uskutečnila auditní mise FVO (Food and Veterinary Office) s názvem Identifikace nebezpečí a management rizik v krmivovém řetězci. Vzhledem k tomu, že stěžejní kontrolní autoritou v této oblasti je ÚKZÚZ, byla drtivá část návštěvy zaměřena právě na náš úřad.

Hlavním cílem této mise bylo prověřit nastavení systému kontroly krmiv v České republice s důrazem na bezpečnost krmných surovin a doplňkových látek dodávaných podniky, které nejsou typickými krmivářskými subjekty. Kontroly tak proběhly například u výrobce krmného vápence, v pivovaru (dodává vedlejší produkty z výroby piva ke krmení) či mlýně. Další velkou kapitolou bylo nastavení a kontroly systémů HACCP u schválených výrobců krmných směsí, se zaměřením na identifikaci a řízení rizik.

Do dvaceti dní od ukončení mise bude zaslán návrh závěrečné zprávy k vyjádření a případnému doplnění. Z předběžných závěrů, které byly prezentovány na závěrečném jednání vyplynulo, že systém kontroly krmiv v ČR je velmi dobře nastaven, že kontrolní autorita má výborný přehled o všech článcích krmivářského řetězce, a že plánování jak kontrol, tak odběrů vzorků je na vysoké úrovni. Rovněž metodické zajištění kontrol si získalo kladné hodnocení.

Hlavním doporučením pro další zvýšení funkčnosti systému je rozvoj „samokontrolních“ funkcí, tedy vlastní supervize a interního auditu.

S předběžnými závěry se zástupci ÚKZÚZ ztotožnili a deklarovali, že závěry této mimořádně profesionální kontrolní mise jsou vítaným zdrojem podnětů pro setrvalé zlepšování jejich práce.

Vystavil: Ivana Kršková, Kancelář ústavu - PR, tel. 543 548 206
 

 

 


Zdroj:  ÚKZÚZ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021