Bezpečnost potravin

Auditing in the Food Industry

Vydáno: 24. 5. 2004
Autor:

Auditing in the Food Industry: from Safety and Quality to Environmental and Other Audits / Edited by Mike Dillon, Chris Griffith.- 1. vyd., Boca Raton : CRC press, 2001. - 217 s.,  ISBN 0-8493-1214-0 Publikace je čtenářům Knihovny ÚZPI přístupná pod signaturou D 90896

Potravinářský průmysl je vystaven nebývalému zájmu o různé typy kontrol a sledování. Spotřebitelé se nezajímají pouze o bezpečnost a jakost potravin, ale také o celý průběh výrobního procesu. V rámci potravinářského průmyslu byly vyvinuty nové postupy pro vypracování a následně i kontrolu dodržování norem pro potravinářské výrobky a technologie jejich výroby, např. systémy TQM a HACCP pro identifikaci a řízení klíčových výrobních operací. V souvislosti se zaváděním a využíváním těchto systémů jsou kladeny nové požadavky rozšiřování znalosti v oblasti provádění auditů. Nová publikace v Knihovně ÚZPI představuje velmi cennou příručku k široké škále různých norem a znalostí, které jsou nezbytné pro úspěšné provedení auditu v potravinářském průmyslu. V první části publikace je pozornost zaměřena na přehled vývoje danél problematiky,  např. audit obchodníků u dodavatelů potravin, přechod od prosté kontroly potravin prováděné určenými státními institucemi k vytvoření celostátního systému řízení bezpečnosti a jakosti potravinářských výrobků. Druhá část se zabývá klíčovými aspekty, které ovlivňují bezpečnost a jakost potravin (systémy HACCP a TQM, normy pro analytické metody používané v rámci systému zabezpečení bezpečnosti a jakosti potravin). Ve třetí části jsou představeny další typy auditů, tzv. benchmarking, audit vlivu potravinářského provozu na životní prostředí a audit sektoru zpracování organických potravin.
Bližší informace o publikaci jsou dostupné zde.
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.