Bezpečnost potravin

Aplikace „Víš, co jíš?“ do mobilních telefonů prošla aktualizací

Vydáno: 1. 2. 2023
Autor: ICBP MZe

Uživatelům je nově k dispozici aktualizovaná část aplikace "Éčka".

Aplikaci „Víš, co jíš?“ do mobilních telefonů nabízí Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství zdarma ke stažení pro telefony, které pracují v operačním systému Android verze 2.3.3 (Gingerbread) a vyšších verzích a pro telefony iPhone s operačním systémem iOS.  

Aplikace obsahuje tři moduly: „Výživa v kostce“, „Éčka“ a „Bezpečnost potravin A–Z“.

Éčka
Část aplikace věnovaná „éčkům“ („éčka“ = potravinářské přídatné látky, aditiva) byla v souladu s platnými právními předpisy zrevidována a doplněna o aktuální údaje. Kromě krátkého úvodu nabízí tato část aplikace přehledné členění aditiv do jednotlivých kategorií podle funkce, kterou v potravině vykonávají. Kategorie jsou abecedně seřazeny a pro snazší orientaci barevně odlišeny; v aktualizované verzi jsou doplněny o detailnější charakteristiku, další případné členění nebo původ. Konkrétní aditiva zde lze vyhledávat podle číselného kódu nebo názvu. Ze seznamu byly odstraněny některé přídatné látky, které již nejsou na základě nařízení Komise (EU) povoleny k používání do potravin (např. oxid titaničitý, E 171), a naopak jiné látky byly po posouzení jejich bezpečnosti do seznamu nově zařazeny. Oproti původní verzi také došlo u několika látek k úpravě názvu, jeho upřesnění či doplnění. 
Použité potravinářské přídatné látky musí být na obalech potravin uvedeny. V seznamu složek se uvádí název kategorie (funkční skupiny) potravinářské přídatné látky, následuje její specifický název nebo „E kód“.
S touto částí aplikace „Éčka“ je možné pracovat i bez připojení k internetu.

Výživa v kostce
Modul s názvem „Výživa v kostce“ je praktický a přehledný průvodce světem výživy. Obsahuje základní informace o živinách, výživových doporučeních, zdravém stravování a také možnost spočítat si svůj Index tělesné hmotnosti (BMI).

Bezpečnost potravin A–Z
Další součástí aplikace „Víš, co jíš?“ je výkladový slovník „Bezpečnost potravin A-Z“. Slovník obsahuje více než 800 základních termínů z problematiky bezpečnosti potravin, potravinářství, výživy a dalších souvisejících oborů.
Pro práci se slovníkem „Bezpečnost potravin A-Z“ je vyžadováno datové připojení mobilního zařízení.

 
Aplikace „Víš, co jíš?“ je zdarma ke stažení:

  • Pro mobilní telefony s operačním systémem Android, verze 2.3.3 (Gingerbread) a vyšší verze:

  • Pro mobilní telefony iPhone s operačním systémem iOS: