Bezpečnost potravin

Antimikrobiální rezistence v půdě a případně dalších částech životního prostředí

Vydáno: 23. 9. 2021
Autor: Ministerstvo zemědělství

Zpráva z funkčního úkolu MZe za rok 2020

Na vypracování funkčního úkolu MZe za rok 2020 se společně podílely Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická. 

Příloha: