Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Antimikrobiální rezistence v EU: je stále těžší léčit infekce způsobené bakteriemi v potravinách do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality
Antimikrobiální rezistence

Antimikrobiální rezistence v EU: je stále těžší léčit infekce způsobené bakteriemi v potravinách

Vydáno: 4.3.2020
Tisk článku
Autor: KM EFSA
EFSA a ECDC přinášejí zprávu o mikrobiální rezistenci v EU za rok 2018

Bakterie rodů Salmonella a Campylobacter jsou stále více odolné ciprofloxacinu, jednomu z antibiotik první volby pro léčení infekcí způsobených těmito bakteriemi. Tento závěr je součástí zprávy o antimikrobiální rezistenci u zoonotických bakterií, tedy bakterií, které se přenáší mezi zvířaty a lidmi, vydané Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Zpráva také představuje některé pozitivní trendy u zvířat.

Poslední data ukazují na velký podíl multirezistentních  bakterií (odolných vůči třem a vice antimikrobik) rodu Salmonella. Rezistence k ciprofloxacinu je u lidí běžná, a to především u některých druhů bakterií rodu Salmonella. Mezi lety 2016 a 2018 se rezistence k vysokým koncentracím ciprofloxacinu zvýšila ze 1,7 % na 4,6 %. U bakterií rodu Campylobacter hlásí 16 z 19 zemí velmi vysoká a extrémně vysoká procenta rezistence k vysokým koncentracím ciprofloxacinu.

Vysoké výskyty rezistence vůči ciprofloxacinu jsou hlášeny také u rodu Salmonella a druhu E. coli u drůbeže. Ciprofloxacin patří mezi fluorochinolony, třídu antimikrobik kriticky důležitou pro humánní použití. Ztráta účinnosti fluorochinolonů by mohla mít velmi významný dopad na lidské zdraví. Nicméně kombinovaná rezistence – současná odolnost vůči dvěma kriticky důležitým antimikrobikům – salmonel vůči fluorochinolonům a cefalosporinům třetí generace a kampylobakterů vůči fluorochinolonům a makrolidům, zůstává nízká.

amr

Prohlédněte si data: antimikrobiální rezistence v Evropě

V roce 2018 byl hlášen pouze sporadický výskyt případů salmonelózových infekcí s rezistencí vůči karbapenemovým antibiotikům, tedy antibiotikům „poslední záchrany“.  

Zpráva také obsahuje klíčové indikátory, které pomohou členským státům zhodnotit pokrok ve snižování používání antimikrobik a v boji s antimikrobiální rezistencí.

U zvířat chovaných pro produkci potravin se v období 2014-2018 souhrnný indikátor citlivosti E. coli ke všem antimikrobikům zvýšil v šesti členských státech. To je pozitivní pokrok, neboť to znamená, že v těchto zemích, v případě potřeby, bude mít léčba antimikrobiky větší šanci na úspěch. Ve 40 % zemí (11) byl v období 2015-2018 pozorován trend snižování výskytu rozšířeného spektra β-laktamáz (ESBL) nebo AmpC-produkujících E. coli. To je také důležité, protože ESBL-AmpC produkující E. coli jsou odpovědné za vážné nákazy lidí.

Pokud jde o antibiotika „poslední záchrany“, ve sledovaném období nebyla rezistence běžná u salmonel a E. coli. Karbapenemázu produkující E. coli nebyly detekovány u brojlerů, krůt a v mase brojlerů.

Dalším pozitivním trendem za období 2013-2018 je snížení rezistence vůči ampicilinu a tetracyklinům u bakterií druhu Salmonella typhimurium, kterou u lidí zaznamenala řada zemí.

Souhrnná zpráva je každoroční publikací ECDC a EFSA, která hodnotí aktuální stav antimikrobiální rezistence bakterií negativně ovlivňujících lidi, zvířata a potraviny.

The European Union Summary Report on Antimicrobial Resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2017/2018

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021