Bezpečnost potravin

Antimikrobiální aktivita lipoproteinu z vaječného žloutku

Vydáno: 20. 2. 2003
Autor:

Vedle již známých antimikrobiálních složek vaječného bílku (lysozym, ovotransferrin a avidin) jsou publikovány zprávy o antimikrobiálních složkách vaječné skořápky (lysozym a N-acetylglukosamidasa) a nyní bylo objevena antimikrobiální aktivita frakcí vaječného žloutku, které jsou rozpustné ve vodě.

Dřívější studie ukazovaly antimikrobiální aktivitu vaječného žloutku proti specifickým patogenům, která se primárně připisuje protilátce IgY. Například bylo dosaženo účinku proti patogenům jako je Escherichia coli, Salmonella a průjmu telat.
Brady aj. v roce 2002 zjistil, že vaječný žloutek ošetřený jednak surovými, jednak čištěnými enzymy z trávicího ústrojí, působí jako antibakteriální činidlo in vitro proti řadě streptokokových bakterií. Frakce ve vodě rozpustná byla ze žloutku extrahována. Ke trávení vaječného žloutku byly použity pankreatické enzymy izolované z prasečího pankreatu. Vodný extrakt stráveného vaječného žloutku byl využit ke stanovení antimikrobiálního účinku proti streptokokovým infekcím. Vodný extrakt vaječného žloutku bez pankreatického trávení inhibuje růst S. mutants o 25 %. Po strávení vodného extraktu vaječného žloutku byl inhibován růst více než 80 % bakterií. Růst S. sanginus byl inhibován zcela. Ukázalo, že S. mutants hraje hlavní roli v nástupu zubního kazu. Gelová fitrace a iontová chromatografie dosvědčují, že antistreptokokovou aktivitu má lipoproteinová frakci. Ukázalo se také, že pro získání maximální inhibice byla nutná enzymová degradace ve vodě rozpustné lipoproteinové frakce. Přesný způsob účinku enzymově ošetřené ve vodě rozpustné lipoproteinové frakce nebyl jasně prokázán. Ale po enzymové digesci byly nalezeny antimikrobiální peptidy z proteinu vaječného bílku (např. lysozym a ovotransferin).
Tito autoři naznačili, že je to asi prvá zpráva o účinku lipoproteinů vaječného žloutku in vitro proti patogennímu streptokoku. Poukazovali na to, že orální aplikace frakcí slepičího žloutku může být levným potravinovým zdrojem funkčních  potravin. Studie také zdůrazňuje možnost uplatnění lipoproteinů získaných z vajec při vývoji produktů pro ústní hygienu. Další studie se budou zaměřovat na účinnost lipoproteinových frakcí vaječného žloutku proti jiným patogenům.
Vejce jsou výjimečná svým počtem antimikrobiálních složek. Vaječný bílek obsahuje velmi známé antimikrobiální proteiny včetně lysozymu, ovotransferrinu a avidinu. V současné době máme zprávy o antimikrobiálních složkách vaječné skořápky (lysozym a N-acetylglukosamidasa). Objevilo se, že ve vodě rozpustné frakce vaječného žloutku se mohou uplatnit jako antimikrobiální prostředky.

Egg Industry, 108, 2003, č. 1, s. 22