Bezpečnost potravin

Antibiotická rezistence v ČR: Jak společně zastavit nezastavitelné

Vydáno: 11. 5. 2023
Autor: Česká platforma antibiotické rezistence

Foto: Shutterstock

Česká platforma antibiotické rezistence (CZEPAR) pořádá seminář s názvem Antibiotická rezistence v České republice: Jak společně zastavit nezastavitelné, který se bude konat 17. května 2023 v Praze. Tento seminář má za cíl propojit odborníky z akademické sféry, praktické medicíny, firemního sektoru i státní správy a prosazovat expertní řešení jednoho z největších problémů současné společnosti.

Odborníci odhadují, že bez zásadních opatření by mohlo kolem roku 2050 umírat až 10 milionů lidí ročně vinou této globální hrozby. Řešení problému antibiotické rezistence ovšem není pouze v rukou lékařů a pacientů. Přístup „One Health“ zdůrazňuje spolupráci mezi odborníky z různých sektorů, jako jsou zdravotnictví, veterinářství a životní prostředí.

Seminář Antibiotická rezistence v České republice: Jak společně zastavit nezastavitelné se bude zabývat řešením této globální hrozby a trendy a plány na úrovni Evropské unie a v České republice. Účastníci se dozví, s jakými výzvami se potýkají lékaři, veterináři a environmentální inženýři a jakým způsobem může spolupráce mezi odborníky z různých sektorů pomoci v boji proti antibiotické rezistenci.

Pro přihlášení na seminář prosím klikněte zde (Registrace je povinná, účast na semináři je zdarma včetně občerstvení ).

Seminář se koná 17.5. 2023 od 9:30 ve Smetanově sále Autoklubu ČR (Opletalova 29, Praha 1).

Chcete se dozvědět více? Zaregistrujte se na seminář CZEPAR o možnostech mezioborového řešení problematiky antibiotické rezistence v České republice. 

Program semináře 

09:00 – 09:30 Registrace účastníků
09:30 – 09:40Úvod semináře – Ing. Dana Kok, Ph.D. / Prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
09:40 – 09:55Fenomén antibiotická rezistence – doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. (Státní zdravotní ústav)
10:00 – 10:15Klinické zkušenosti s managementem infekcí způsobených gramnegativními bakteriemi se závažnou rezistencí k antibiotikům – MUDr. Jan Závora a Ing. Gabriela Kroneislová (Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy)
10:20 – 10:35Meticilin rezistentní Staphylococcus aureus v českých a slovenských nemocnicích a komunitě – Mgr. Jan Tkadlec, Ph.D. (Fakultní nemocnice Motol, 2. Lékařská fakulta UK)
10:40 – 11:00občerstvení
11:00 – 11:20Problematika antibiotické rezistence z pohledu veterinární medicíny – MVDr. Tomáš Černý (Státní veterinární ústav Praha)
11:25 – 11:45Interakce mezi společností a životním prostředím – One Health koncept – doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. (Ústav laboratorní medicíny,Fakultní nemocnice Brno, CEITEC)
11:50 – 12:10Antibiotická rezistence očima Evropské unie  MUDr. Pavel Březovský, MBA (Státní zdravotní ústav)
12:10 – 13:00oběd
13:10 – 14:30Panelová diskuse (1 moderátor, 3 – 4 panelisté)
14:30 – 14:50občerstvení
14:50 – 15:05Antibiotická rezistence na čistírnách odpadních vod – Ing. Petra Moťková, Ph.D. a Ing. Iveta Brožková, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
15:10 – 15:25Antibiotická rezistence ve vodách, kalech a dopady na životní prostředí i lidské zdraví – Ing. Sabina Purkrtová, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
15:30 – 15:45Česká platforma antibiotické rezistence: Jak společně zastavit nezastavitelné – Ing. Dana Kok, Ph.D. / Prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
15:45 – 15:55Shrnutí semináře a pozvání na závěrečnou diskusi u občerstvení
16:00 – ??:??Závěrečný networking

Zdroj: Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT ; VŠCHT