Bezpečnost potravin

Analýza základního průzkumu rozšíření salmonel v evropských podnicích s chovem prasat z roku 2008

Vydáno: 27. 7. 2011
Autor: MZe

Zpráva EFSA publikovaná dne 26. 7. 2011.

Ze zprávy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA, červen 2008) o výskytu salmonel u porážených prasat v pětadvacítce členských států Evropské unie za roky 2006 – 2007 vyplývá, že například i v tak rozvinuté zemi jako je Dánsko byla zjištěna salmonela v 7,7 % vzorků, v sousedním Německu dokonce v 18 % vzorků (v Česku jen v 5,8 %).

Základní průzkum byl proveden v roce 2008 v hospodářstvích s chovem prasat. Vzorky byly odebrány v celkem 1609 náhodně vybraných hospodářstvích prodávajících chovná prasata (chovatelské podniky) a v 3508 zemědělských podnicích komerčně chovajících prasata na výkrm nebo porážku (výrobní podniky).

Z publikovaných výsledků z roku 2008 je zřejmé, že salmonela se v Evropské unii vyskytuje v průměru u každého desátého prasete (10,3) poráženého pro výrobu potravin. V jednotlivých členských státech EU se výskyt salmonely pohyboval od 0 do 29 %.
 
Salmonelóza je jednou z nejčastějších příčin onemocnění z potravin v Evropě. Například v roce 2006 to bylo 160 649 případů onemocnění, což je přibližně 35 osob na každých 100 000. Salmonelou způsobované infekce u lidí jsou ve většině případů spíše mírné, nicméně u oslabených jedinců, starších osob a dětí, mohou být i smrtelné.
 
Lidem může hrozit určité riziko při nedostatečné tepelné úpravě masa, a to i vepřového, nebo z křížové kontaminace s jinými potravinami. Zamezit nebo podstatně snížit riziko výskytu onemocnění, a to i z vepřového masa, lze dostatečnou tepelnou úpravou masa a důsledným dodržováním hygienických podmínek v kuchyni.

Další informace a analýzu můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2329.htm

Zdroj: EFSA