Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Analýza sektoru ekologické produkce potravin v EU do kategorie

Publikace > Publikace> Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv
Ekologické zemědělství - Archiv > Ekologické zemědělství - Archiv> Zemědělství - Archiv
Archiv - Biopotraviny > Výživa - Archiv> Výživa - Archiv> Archiv - Biopotraviny> Potravinářství - Archiv> Výživa - Archiv

Analýza sektoru ekologické produkce potravin v EU

Vydáno: 26.8.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Studie Evropské komise (červen 2010).

Evropská komise – GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova uveřejnilo studii (červen 2010) pod názvem “An analysis of the EU organic sector” (viz příloha).
 

Obsah studie
:
 
Úvod
1. Dynamika rozvoje sektoru ekologické produkce
2. Analýza hlavního rostlinného a živočišného sektoru
3. Zpracování a prodej biovýrobků
4. Politiky EU a ekologické zemědělství
5. Závěrečné připomínky
6. Zdroje a odkazy týkající se statistiky (12 tabulek, 56 grafů)
 
Ze studie vyplynulo několik hlavních rysů sektoru ekologické produkce v EU:
 
* Odhaduje se, že sektor ekologické produkce představoval v EU-27 v roce 2008 7,6 milionů ha, tj. 4,3 % obdělávané zemědělské půdy (UAA). V období 2000–2008 byl průměrný roční růst 6,7 % v EU-15 a 20 % v EU-12.
 
* V pěti členských státech: Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Rakousko (15,5 %) a Švédsko tvoří půda obdělávaná ekologickým způsobem hospodaření asi 9 % nebo více z celkové UAA.

* Odhaduje se, že v roce 2008 bylo v EU-27 asi 197 000 jednotek hospodařících ekologickým způsobem, tj. 1,4 % všech jednotek v EU-27 (0,6 % v EU-12 a 2,9 % v EU-15).

* I když poptávka spotřebitelů po biopotravinách na největších trzích EU roste, přesto sektor bioproduktů nepředstavoval v EU-15 v roce 2007 více než 2 % celkových výdajů za potraviny. Spotřeba biopotravin v EU-12 je na nižších úrovních.
 
Příloha: An analysis of the EU organic sector (pdf, 584 kB, 90 stran)
 
Zdroj: Evropská komise

ICBP: Průběžně aktualizované informace o biopotravinách
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021