Bezpečnost potravin

Analýza rizik a předností probiotik v dětské výživě

Vydáno: 5. 4. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Podle posudku norského Vědeckého výboru pro bezpečnost potravin není prokazatelný příznivý Bifidobacterium lactis Bb12 v dětské výživě, nelze vyloučit riziko.

Norský úřad bezpečnosti potravin požadoval od norského Vědeckého výboru pro bezpečnost potravin (VKM) analýzu rizik a předností probiotik v dětské výživě. Posudek měl být zaměřen na alergie, zvyšování rezistence škodlivých mikroorganismů, a specielně vliv na děti.  Důvodem požadavku je rychlý vzestup spotřeby probiotik v posledních letech, do něhož jsou zařazeny i malé děti.

Konkrétně měl Výbor v r. 2010 posoudit vliv Bifidobacterium lactis Bb12 (Bifidobacterium animalis subsp. Lactis – wikipedia) v dětské kaši na věkové skupiny dětí 1-3, 4-6 a 6-12 let. Ačkoli podle Výboru neexistují  hlášení o závažném negativním vlivu na zdraví z kojenecké výživy, důvodem zřejmě je, že dlouhodobý vliv nebyl nikdy u těchto věkových skupin sledován.

Podle posudku zpracovaného Výborem ukazují některé studie s probiotiky včetně Lb. lactis Bb12 na výskyt průjmů a atopických ekzémů, jiné studie však nikoli. Žádná studie neukazuje pozitivní efekt příjmu tohoto probiotika z dětské kaše u dětí příslušné věkové skupiny.

V r. 2006 Výbor posuzoval vliv Lb. rhamnosus GG (LGG), ale bylo uvedeno, že zkoumané produkty s probiotiky nebyly vhodné jako potrava pro kojence, která má být přijímána několikrát denně, po dlouhou dobu. Proto bylo rozhodnuto, že produkty pro kojence s tímto kmenem nemají být v Norsku prodávány. Rozhodnutí nebylo učiněno kvůli přímému negativnímu vlivu probiotika na zdravé děti, ale kvůli nejistotě ohledně účinku v případě dlouhodobého příjmu.

EU Food Law,  2010, č. 475, s. 14
VKM