Bezpečnost potravin

Amygdalin, laetril a alternativní léčba rakoviny

Vydáno: 18. 6. 2012
Autor: berankova1

Za určitých okolností se může násobit riziko z uvolňovaného kyanovodíku.

Amygdalin, kyanogenní  glykosid hořkých mandlí a jader řady peckovin, a laetril, což je příbuzná sloučenina vyráběná zčásti synteticky, jsou reklamou doporučovány jako látky potlačující rakovinné buňky.

Ze zhodnocení 36 původních vědeckých zpráv a z posouzení alternativních způsobů léčby v onkologii vyplynulo, že účinnost laetrilu/amygdalinu při léčbě rakoviny nebyla prokázána. Navíc existuje nezanedbatelné riziko toxicity kyanovodíku, který se z těchto látek uvolňuje.
(Zatímco léky podléhají náročné státní kontrole, pro doplňky stravy platí podstatně měkčí pravidla.)

Účinky kyanovodíku:
Kyanovodík je všeobecně známý krevní jed, který vyvolává tzv. vnitřní dušení. Smrtelná dávka pro člověka se pohybuje v širokém rozmezí  0,5-3,5 mg na kg tělesné hmotnosti. Při nižších dávkách může dojít k otravám s příznaky nevolnosti jako jsou bušení srdce, svalová bolest či bolest hlavy.
Z hořkých mandlí a jader meruněk , broskví či višní se může uvolnit kolem 3000 mg/kg kyanovodíku. Citlivý jedinec o hmotnosti 70 kg by mohl dosáhnout dolní rizikové hranice 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti již při požití 12 gramů uvedených pochutin. Skutečné riziko je nižší, protože organismus má určité obranné mechanismy.
Za určitých okolností se však může riziko kyanovodíku znásobit. Jsou popsány případy otrav po konzumaci pochutin obsahujících amygdalin  či užívání laetrilu a současném příjmu značně vysokých dávek vitaminu C. Ten zvyšuje uvolňování  kyanovodíku a zároveň snižuje tělesné zásoby sirné aminokyseliny cysteinu, která se podílí na detoxikaci  kyanovodíku.

„Amygdalin, laetril a alternativní léčba rakoviny“, Prof. Ing. Pavel Kalač, CSc., ZF JČU v Českých Budějovicích
Výživa a potraviny, 67, 2012, č.3, s.76-78
Objednávka kopie článku

A-Z slovník:  Amygdalin