Bezpečnost potravin

Aminokyseliny obsažené v arašídech pomáhají v léčbě tuberkulózy

Vydáno: 20. 11. 2002
Autor:

Konzumace arašídů, které obsahují značné množství aminokyseliny argininu, může zvýšit odolnost organismu vůči tuberkulóze. Tuberkulóza, na kterou ročně zemře více než 2 miliony lidí, se začíná opět objevovat v severských zemích v důsledku výskytu bakterií odolných vůči antibiotikům.

Oxid dusičný, který je přirozenou součástí imunitního systému člověka, může hrát velmi významnou, pozitivní roli v prevenci tuberkulózy. K těmto závěrům dospěl švédský výzkumník Schon z univerzity v Linkopingu, který studoval tuto látku v souvislosti kožním onemocněním leprou a plicním onemocněním tuberkulózou a zjistil, že zatímco u lepry pravděpodobně oxid dusičný urychluje propuknutí choroby,  u tuberkulózy jejímu rozvoji zabraňuje. Tyto účinky jsou posilovány přídavkem suplementu argininu, který se nachází v   arašídech. U pacientů s leprou i tuberkulózou je produkce oxidu dusičného velmi vysoká. Pokud se týká lepry může v počátečním stadiu choroby oxid dusičný do určité míry ničit choroboplodné zárodky, ovšem většinou nedokáže rozvoji zabránit a v pozdějším stadiu dokonce kožní problémy zhoršuje. Experimenty byly prováděny v Etiopii, kde se lepra i tuberkulóza často vyskytují, s použitím syntetického potravního doplňku argininu u pacientů s tuberkulózou. Arginin je v těle nezbytný k udržování produkce kyseliny dusičné, a suplementace argininem vede u pacientů s TB k redukci symptomů a zkrácení doby virulence. Arginin se kromě jiných potravin nachází také v arašídech. Konzumace arašídového suplementu může tudíž zvýšit odolnost proti tuberkulóze, a představuje tak jednoduchý a levný podpůrný způsob léčby tuberkulózy. Tuberkulóze ročně podlehne na celém světě více než 2 miliony lidí. Choroba se v současné době znovu objevuje ve Švédsku, a to částečně z důvodu výskytu vůči antibiotikům rezistentních bakterií Mycobacterium tuberculosis, původce tuberkulózy, v Pobaltských zemích a v Rusku.
http://www.foodlineweb.co.uk/