Bezpečnost potravin

Američané bojují za zrušení zákazu dovozu hovězího masa z USA do Japonska

Vydáno: 23. 1. 2004
Autor:

Podle stanoviska japonského Ministerstva zemědělství, lesního hospodářství a rybolovu, které bylo zveřejněno 19.1. 2004, neexistují záruky, že se v USA již nevyskytne další případ BSE.

Stanovisko se opírá o poznatky japonských expertů, kteří se o víkendu vrátili z inspekční cesty po USA. Japonští odborníci zjistili, že shodný typ masokostní moučky, používaný ke krmení infikovaného kusu, se dovážel do USA. Japonci také upozornili na to, že  americký systém kontroly je velmi benevolentní a nevyhovující z hlediska zajištění zdravotní nezávadnosti.
Po prvním výskytu BSE v Japonsku v r. 2001 byla v zemi zavedena opatření zabezpečující přísný systém povinného testování každého kusu chovaného v Japonsku nezávisle na věku zvířete. Japonsko je tak jedinou zemí s obdobným systémem testování. Testy dováženého masa se však neprovádějí. Existence kontrolního systému opět zvýšila důvěru spotřebitelů a prodej hovězího masa v Japonsku se po výrazném  r. 2001 opět stabilizoval. Ztráty amerických, australských a jiných dovozců však se vyšplhaly k  2 mld. dolarů.  
Japonsko bylo jedním z 20 států, které vydaly zákaz dovozu hovězího masa z USA poté,  co byl v prosinci loňského roku oznámen první případ BSE v USA  Zákaz dovozu hovězího z Kanady do Japonska platí od května 2003.  Japonsko dovezlo z USA v r. 2001 hovězí maso za 1 mld. dolarů a je v celosvětovém měřítku největším dovozcem hovězího masa. Společně s Jižní Koreou a Mexikem se Japonko podílí z 89 % na odběru amerického hovězího masa.
Ve snaze zrušit zákaz dovozu amerického hovězího se do Japonska vydal náměstek amerického ministra zemědělství J.B. Penn, s cílem vysvětlit americká bezpečnostní opatření a opět obnovit obchod.  Na své cestě navštíví také Filipíny, Hong Kong a Jižní Koreu.  
Mezitím tisk na Novém Zélandu informoval o návštěvě japonských představitelů, kteří se již informovali o  alternativních  zdrojích hovězího masa. V r. 2001 Japonsko dovezlo cca 11 000 t hovězího z Nového Zélandu
www. foodnavigator.com