Bezpečnost potravin

Alkohol musí mít doklad o svém původu

Vydáno: 27. 9. 2012
Autor:

Tisková zpráva – Všechny lihoviny prodávané v České republice, musí mít takzvaný rodokmen (vyrobené po 1. 1. 2012).

Tisková zpráva – Všechny lihoviny prodávané v České republice, musí mít takzvaný rodokmen (vyrobené po 1. 1. 2012). Dokument doloží, že líh, z něhož je alkohol vyrobený, získal protokol o zkoušce z akreditované laboratoře. Toto opatření dnes nařídila vláda. Ministerstvo zemědělství spouští na svých stránkách sekci týkající se metanolu a opětovného uvádění bezpečného alkoholu do prodeje.

Povinný formulář dokladu o původu některých druhů lihovin, destilátů a některých druhů má zajistit obnovení řádného fungování trhu s lihem a lihovinami v České republice.

„Tento krok přinese garanci zdravotní nezávadnosti alkoholu, který se prodává v českých obchodech nebo podává v restauracích a dalších zařízeních. Potvrzuje totiž původ suroviny, ze kterého jsou lihoviny vyrobeny,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Formulář zajistí, že kontrolní orgány budou moci snáze vysledovat cestu od výroby vstupní suroviny až po konečnou lihovinu nabízenou spotřebitelům. Rodokmen původu je zárukou, že jakost lihu, z něhož je vyrobena lihovina v České republice, byla prověřená akreditovanou laboratoří. Zkouška musí být provedena nejen na obsah metanolu, ale i na denaturační činidlo 2propanol (izopropylalkohol).

„Nařízení vlády umožní kontrolním orgánům okamžitě reagovat na místě šetření a také přispěje k absolutní sledovatelnosti lihu a lihovin na našem území,“ řekl Petr Bendl.

Ministerstvo zemědělství uveřejní na svých internetových stránkách Návod k aplikaci nařízení vlády, kde zájemci najdou podrobnosti o dopadech tohoto nařízení a co pro ně znamená např. jako pro výrobce či prodejce.

Jan Žáček
mluvčí Ministerstva zemědělství

zdroj: MZe