Bezpečnost potravin

Alicyklobacily v ovocných šťávách

Vydáno: 17. 1. 2004
Autor:

Bakterie rodu  Alicyclobacillus, které se do ovocných šťáv dostávají s ovocem kontaminovaným při kontaktu s půdou, způsobují kažení projevující se pachem. Byla vyvinuta metoda jejich rychlého stanovení.

V posledních 20 letech se v celém světě stále častěji zjišťují kontaminace šťáv tyčinkovými sporulujícími bakteriemi. Kažení, které způsobují, je provázeno vznikem pachu označovaného jako medicinální nebo sanitační. Přitom nebyl pozorován zákal ani tvorba plynů projevující se bombážemi. Jako původce byly identifikovány bakterie rodu Alicyclobacillus, které dosud byly izolovány jen z půdy. Z toho je zřejmé, že ke kontaminaci dochází prostřednictvím ovoce (nebo jiné suroviny), které při sklizni přišlo do kontaktu s půdou.
Firma Vermicon AG nyní vyvinula systém rychlého důkazu „VIT-Alicyclobacillus“, který je založen na použití genových sond příslušných bakteriálních buněk označených barvivem. Tímto postupem je možno prokázat tyto bakterie odebrané v různém stadiu výrobního procesu asi po dvoudenní kultivaci. /Článek uvádí podrobnosti k nové metodě./
(Podrobnější údaje najdete v Potravinářských aktualitách viz pokyny.)
Flüssiges Obst, 70, 2003, č. 11, s. 662-664