Bezpečnost potravin

Alergeny v potravinách a jejich regulace

Vydáno: 20. 4. 2011
Autor:

Prezentace z konference IFST, která se uskutečnila ve dnech 5.–8. dubna 2011.

Institut pro potravinářskou vědu a technologii (IFST) organizoval ve dnech 7.–8. dubna 2011 jarní konferenci na téma “Alergeny – jak je regulovat při výrobě potravin”. Jsou k dispozici prezentace, které na konferenci zazněly.

Zdroj: IFST

IFST je nezávislá profesní korporace potravinářských vědců a technologů ve Velké Británii. IFST je zcela nezávislý na vládě, průmyslu, lobujících skupinách nebo speciálních zájmových skupinách. Členy IFST jsou přední odborníci s nejvyššími znalostmi ve svém oboru, kteří pracují na vysokých školách, ve výzkumných a konzultačních střediscích, v průmyslovém sektoru aj.
Jedním z poslání IFST je sloužit veřejnému zájmu a to poskytováním spolehlivých informací z oblasti potravinářské vědy a technologie. Jednotlivé pracovní skupiny IFST vypracovávají návrh stanoviska k určitému aktuálnímu tématu, které následně dva výbory IFST finalizují a předkládají veřejnosti jako objektivní stanovisko IFST. Na základě nových poznatků jsou dřívější stanoviska průběžně aktualizována.

Přehled vydaných a aktualizovaných stanovisek a vyjádření je k dispozici zde (pro veřejnost) a pro odborníky zde. V prosinci 2009 byla vydána informace k problematice potravinové alergie (Food Allergy).