Bezpečnost potravin

Aktuální situace ve výskytu afrického moru prasat na Slovensku

Vydáno: 27. 8. 2020
Autor: ŠVPS SR

Informace Státní veterinární a potravinové správy SR

Africký mor ošípaných – výskyt v chove v Zemplínsky Klečenov ( Úpor), okr. Trebišov

Štátna veterinárna a potravinová správa SR ( ŠVPS SR) informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) a novom ohnisku v chove ošípaných nasledovne

Dňa 25.08.2020  bol  národným referenčným laboratóriom (NRL) vo Zvolene potvrdený výskyt nákazy v chove domácich ošípaných  v okrese Trebišov .

Ide o 9 ohnisko nákazy u domácich ošípaných v roku 2020. 

Ohnisko nákazy  je na farme súkromne hospodáriaceho roľníka v obci Zemplínsky Klečenov , časť Úpor.  Opäť ide o výskyt v rámci infikovanej oblasti  part III. pre výskyt AMO v chovoch domácich ošípaných, nakoľko sa danom regióne vyskytla nákaza v mesiacoch júl-august 2020.

V ohnisku nákazy sa momentálne nachádza 22 ošípaných, z toho 3 prasnice a 1 kanec Všetky ošípané  budú  v najbližšom čase usmrtené .  

Aktualizované  pásmo ochrany (3 km) a pásmo pozorovania ( 10 km) okolo ohniska je stanovené  v zmysle platnej EÚ  a slovenskej legislatívy.

RVPS vydala/resp. vydáva príslušné opatrenia na zabránenie šírenia tejto nákazy ( vrátane depopulácie  predmetného chovu ošípaných ). 

Pravidlá  (opatrenia) pre ochranné pásmo  a pásmo pozorovania sú stanovené v Nariadení vlády SR 277/2003 Z.z.  a je dostupné na internetovej stránke ŠVPS SR  v kapitole Africký mor  ošípaných – Slovenská republika.  

Mapa:Africký mor ošípaných prípad 9 2020

Aktualizované 3 km a 10 km pásma  a zaradenie obcí  do pásiem (stav 26.08.2020)
Obce zaradené do pásiem prípad obec Z. Hradište 17.8.2020 + Luhyňa 17.8.2020 + Zemplínsky Branč 21.8.2020 + Egreš ( farma Čalovka) 25.8.2020 + Zemplínska Nová Ves – časť Úpor 25.8.2020 :

3 km polomer zasahuje do týchto katastrov miest a obcí:
okr. Trebišov: Zemplínske Hradište, Trebišov, Zemplínska Nová Ves – časť Úpor, časť Zemplínsky Klečenov, Kožuchov, Novosad, Hraň, Zemplínsky Branč, Luhyňa, Michaľany, Veľaty, Veľká Tŕňa, Čerhov, Hrčeľ, Kysta ,Egreš, Zemplínska Teplica, Čeľovce, Plechotice, Veľké Ozorovce, Slivník, Stanča, Nižný Žipov, Lastovce  
Okres Košice okolie: Slanské Nové Mesto

Pásmo dohľadu 10 km polomer zahŕňa tieto  katastre miest a obcí:
Okres Trebišov: Nový Ruskov, , Zemplínske Jastrabie, Sirník, Kašov, Slovenské Nové Mesto, Borša, Bara, Černochov, Cejkov, Malá Tŕňa, Kazimír Byšta, Brezina, Kuzmice, Brehov, Malé Ozorovce, Zbehňov, Sečovce, Trnávka,
Okres Michalovce: Bánovce nad Ondavou, Horovce, Ložín, Bracovce, Falkušovce, Kačanov, Markovce, Malčice, Petrikovce, Kucany Okres Košice okolie: Slančík, Slanec, Nový Salaš, Slanská Huta, Kalša.

 

 

Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa SR