Bezpečnost potravin

Aktuální situace v oblasti kontrol dvojí kvality potravin

Vydáno: 22. 5. 2024
Autor: SZPI

Foto: Shutterstock

Státní zemědělská a potravinářská inspekce se zabývá výskytem tzv. dvojí kvality potravin na tuzemském trhu od r. 2020, a to formou monitoringu domácího i evropských trhů, od roku 2022 pak také formou úředních kontrol.

Monitoring

SZPI provedla v letech 2021–2023 řadu rozsáhlých, plošných screeningů v různých členských státech EU a v ČR za účelem získání přehledu o potencionálním výskytu tzv. dvojí kvality na trhu v EU tedy vytipování produktů podezřelých z porušení zákazu dvojí kvality.   

Do dalšího posuzování bylo vzhledem k podezření vybráno cca 150 vzorků potravin známých obchodních i privátních značek z různých kategorií (mléčné výrobky, cukrovinky, nealkoholické nápoje, pochutiny, trvanlivé produkty).

Hodnocen byl vzhled obalu, odlišnosti ve složení, odlišnosti v senzorických vlastnostech, případně způsob informování spotřebitele o těchto odlišných vlastnostech.

Úřední kontroly

Na základě výsledků interních screeningů a také podnětů spotřebitelů jsou prováděny úřední kontroly primárně zaměřené na posouzení podstatné odlišnosti ve složení nebo vlastnostech potraviny uváděné na trh v ČR s referenčními produkty pořízenými v dalších členských státech.

Z důvodů podezření na porušení předmětných ustanovení týkajících se dvojí kvality byly od roku 2022 do současnosti zahájeny v 8 případech konkrétní kontrolní úkony.

Z celkového počtu kontrol bylo k dnešnímu dni porušení § 10 odst. 1 písm. g) zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, konstatováno pouze v jednom případě. Kontrolou bylo zjištěno, že ve složení a výživových údajích porovnávaných potravin existovaly odlišnosti, které byly SZPI vyhodnoceny jako podstatné. Podstatná odlišnost spočívala v použití rozdílných složek – konkrétně rostlinných olejů. V případě obou referenčních produktů pořízených v Německu i Rakousku byl k výrobě použit slunečnicový olej, u vzorku uváděného na trh v ČR byl použit olej palmový. Dále bylo zjištěno, že výživové hodnoty na 100 g produktu byly u obou referenčních produktů shodné, nicméně se lišily vůči vzorku pořízeném v ČR (odlišnosti se týkaly energetické hodnoty a obsahu tuků i sacharidů). Dalším rozdílem pak byl obsah nasycených mastných kyselin, který byl u referenčních produktů 1,6 g a u úředně odebraného vzorku v ČR 6,0 g.

Současná situace

Za poslední 3 roky došlo v problematice tzv. „dvojí kvality potravin“ k významnému posunu. Prodejci využili přechodného období a materiálů zpracovaných SZPI, aby případné problémy odstranili. Proběhla rovněž vícevrstevná, široká, odborná diskuse napříč všemi zainteresovanými stranami, která měla výrazný preventivní charakter a došlo ke zcela zásadnímu pokroku pozitivním směrem.  

Viditelné jsou zejména tyto trendy:

  1. Velká část výrobců sjednotila recepturu v rámci EU. Tento přístup je považován za nejvíc žádoucí.
  2. Řada výrobců změnila vzhled produktů tak, aby se spotřebiteli nejevily jako vzájemně totožné a zaměnitelné (změna barev, fontu písma, obrázků, případně změna názvu).
  3. Na různé trhy v rámci EU jsou uváděny produkty s různými příchutěmi, resp. v jiných variantách (např. v Rakousku jsou na trh uváděny krekry s příchutí rajčete, česneku, pro ČR je pak dostupná pouze příchuť špenát).

Výsledky interních monitoringů a následných úředních kontrol neprokázaly, že se na trhu v České republice ve zvýšené míře vyskytují potraviny vykazující znaky „dvojí kvality“, naopak byl nežádoucí trend zásadním způsobem potlačen.

SZPI přesto považuje za žádoucí situaci i nadále monitorovat a tento typ kontrol realizovat.

Zdroj: SZPI