Bezpečnost potravin

Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: rezidua pesticidů v ovoci a zelenině

Vydáno: 29. 10. 2019
Autor: VÚRV, MZe

Seminář se koná 11. 11. 2019 v budově MZe.

VĚDECKÝ VÝBOR FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ve spolupráci s Odborem bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ČR
si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář

Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: rezidua pesticidů v ovoci a zelenině

Seminář se koná v pondělí 11. listopadu 2019 od 12:30 h (registrace od 12:00 h) na Ministerstvu zemědělství, místnost č. 400.

Garanti semináře: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. a Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. 

PROGRAM SEMINÁŘE:

12,00 – 12,30 Registrace
12,30 – 12,45 Zahájení: Zástupce MZe, Odbor bezpečnosti potravin

12,45 – 16,45 Odborné referáty
12,45 – 13,15 Metabolity účinných složek pesticidních prostředků jako markery jejich aplikace
                       na ochranu plodin
, Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. a kol.,
                       Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
13,15 – 13,45 Kontrola reziduí pesticidů v potravinách rostlinného původu
                       Ing. Petr Cuhra, Státní zemědělská a potravinářská inspekce
13,45 – 14,15 Informace o problematice reziduí pesticidů v ovoci a zelenině z pohledu 
                       obchodních řetězců,
Ing. Pavel Mikoška, CSc., Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
14,15 – 14,30 Diskuze k prvnímu bloku přednášek

14,30 – 14,50 Přestávka na občerstvení

14,50 – 15,20 Informace o problematice reziduí pesticidů v ovoci z pohledu pěstitelů
                       Ing. Martin Ludvík, Ovocnářská unie ČR
15,20 – 15,50 Informace o problematice reziduí pesticidů v zelenině z pohledu pěstitelů
                       Ing. Petr Hanka, Zelinářská unie Čech a Moravy
15,50 – 16,30 Regulace rezidují pesticidů v ovoci a zelenině v průběhu pěstování
                       Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.
16,30 – 16,45 Diskuze k druhému bloku přednášek

16,45 Ukončení semináře

Organizační informace:

Místo konání: Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, místnost č. 400
Účast na semináři je bezplatná. V průběhu semináře bude zajištěno občerstvení.

Prosíme všechny zájemce, aby potvrdili svou účast elektronicky na adresu krejzar@vurv.cz (ing. Václav Krejzar, Ph.D., sekretariát Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí) nejpozději do 7. 11. 2019, 12:00 hodin. Uvádějte prosím Vaše jméno, název a adresu instituce a kontaktní e-mailovou adresu. V případě naplnění kapacity přednáškového sálu nebude Vaše přihláška potvrzena.

 

Zdroj: MZe