Bezpečnost potravin

Aktuální otázky bezpečnosti potravin: co zajímá spotřebitele?

Vydáno: 24. 4. 2018
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA provedl průzkum názoru Evropanů na nově vznikající rizika v oblasti bezpečnosti potravin.


Foto: Shutterstock

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) požádal Evropany o jejich názory na nově vznikající rizika v potravinovém řetězci a na to, jakým způsobem by o nich chtěli být informováni.

Průzkumu, zaměřeného na potenciální nově se objevující rizika týkající se bezpečnosti potravin, se zúčastnilo více než 6 200 spotřebitelů z 25 členských států EU.

Respondenti se obecně více než o nově vznikající rizika zajímali o rizika, kterými se vědci již zabývají. Výsledky průzkumu však mají velký význam pro komunikaci o nových rizicích.

Spotřebitelé vyjádřili přání být informováni o vznikajících rizicích na počátku procesu identifikace, navzdory vědecké nejistotě. Uvedli také přednost získávání takových informací prostřednictvím tradičních mediálních kanálů, jako jsou televize a noviny, a prostřednictvím internetových stránek státních úřadů. Mezi respondenty ve věku 18 až 34 let jsou kromě toho preferována sociální média a internetové stránky evropských úřadů.

Tyto informace o spotřebitelích pomohou úřadu EFSA a jeho partnerským národním úřadům pro bezpečnost potravin vyvíjet  komunikační strategie a materiály týkající se aktuálních problémů.

 

Zdroj: EFSA