Bezpečnost potravin

Aktuální obsah cholesterolu a vitaminu D ve vejcích

Vydáno: 9. 4. 2013
Autor: sukova1

Analýzy provedené v r. 2010 v USA potvrdily, že obsah cholesterolu ve vejcích se vlivem krmiv během 10 let o 12 % snížil, obsah vitaminu D se o 60 % zvýšil.

Pro získání údajů o složení  určených pro Národní databázi živin vytvářenou americkým federálním ministerstvem – USDA byly v r. 2000-2001 a v r. 2010 z celého území USA odebrány vzorky vajec z 12 supermarketových oblastí. Databáze je výchozím materiálem využívaným v různých programech, které posuzují příjem nutrientů. Studie porovnávající složení vajec z volného a klecového chovu, která byla prováděna v r. 2009 ukázala na rozdíly v obsahu cholesterolu proti hodnotám z r. 2000/2001. Proto bylo v r. 2010 provedeno šetření k získání aktuálních hodnot.

Cholesterol byl stanovován standardní chromatografickou metodou  ze zmýdelněného celkového lipidového extraktu. Vitamin D3 a 25-OH-vitamin D3 (tento jen v r. 2010) byl zjišťován pomocí HPLC a UHPLC-MS/MS.

Střední hodnota obsahu cholesterolu klesla z 423 mg/100 g v r. 2000-2001 na 372 mg/100 g v r. 2010 (rozptyl 344 – 405 mg/100 g) , tzn. o 51 mg/100 g (o 12 %).

Obsah vitaminu D3 v tomto období vzrostl o 60 % , tzn. na 2,05 µg (80 IU)/100 g (rozptyl: 0,97 – 12, 1 µg/100 g). Obsah 25-OH-vitaminu D3 ve vzorcích z r. 2010 činil 0,65 µg/100 g.

Zjištěné rozdíly potvrzují snahu výrobců krmiv o zlepšení nutriční hodnoty vajec.

Údaje získané v r. 2010 byly zařazeny do 23. vydání  National Nutrient Database for Standard Reference (SR 23).


J. Food Composition and Analysis, 29, 2013, č. 2, s. 110-116
Objednávka kopie článku