Bezpečnost potravin

Aktuální novinky z oblasti potravinářské legislativy – označování potravin (30. září 2020)

Vydáno: 17. 8. 2020
Autor: PK ČR

Seminář se bude konat 30. září 2020 v budově SZÚ.

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který bude věnovaný aktuálním novinkám v potravinovém právu (novela zákona o potravinách, novela zákona o veterinární péči, uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny…) a zkušenostem dozorových orgánů při aplikaci potravinového práva. Seminář se mimo jiné zaměří na kontrolu kvality potravin na českém a evropském trhu z pohledu dozorových orgánů. Součástí budou také vybrané novinky z roku 2020 ve vztahu nejen k provozování potravinářského podniku (novela zákona o obchodních korporacích, evidence skutečných majitelů, novela zákona o evidenci tržeb, novela zákoníku práce atd.).

 
Datum konání: 30. září 2020

Místo konání: Státní zdravotní ústav, velká posluchárna v budově 11, Šrobárova 48, Praha 10 

Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)  

Začátek semináře: 9:00 hodin 
 

Na seminář je nutné se REGISTROVAT!   Zbývá posledních 20 míst! 

Registrujte se na: krizova@foodnet.cz

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Bc. Eliška Křížová

Potravinářská komora ČR, Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 – Malešice

tel.: +420 296 411 190

 

 

Zdroj: PK ČR