Bezpečnost potravin

Aktuální kontroly alkoholu inspektory SZPI (24. 10. 2012)

Vydáno: 24. 10. 2012
Autor: SZPI

Aktuální informace SZPI ze dne 24. 10. 2012.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) od pátku 7. září intenzívně kontroluje prodejce a výrobce alkoholu v souvislosti s výskytem případů otravy metanolem.
Vzhledem k aktuálnímu stavu vyhlásil ústřední ředitel SZPI ing. Jakub Šebesta v pondělí 10. září tzv. mimořádnou situaci (krizová situace dle vnitřních předpisů úřadu), SZPI proto nasadila veškerý personál, v terénu provádí kontrolu všech 215 inspektorů a počet kontrol alkoholu se zvýšil několikasetnásobně oproti běžnému stavu. Inspekce úzce spolupracuje s generálním ředitelstvím cel ČR a hygienickou službou.
Inspektoři kontrolují zejména tržnice, stánky, menší prodejny a výrobce. Pokud SZPI zjistí výskyt podezřelé lihoviny, neprodleně odebere vzorek, místo zapečetí a uloží opatření neuvádět předmětnou šarži nápoje do oběhu. 
Počet zkontrolovaných provozoven ke dni 14. října: 27 089
Počet odebraných vzorků: 664
Počet vzorků, kde byla ukončena analýza: 573

Zdroj:  SZPI