Bezpečnost potravin

Aktuální informace o viru způsobujícím SARS

Vydáno: 9. 5. 2003
Autor:

WHO uveřejnila výsledky nejnovějších studií o životaschopnosti viru odpovědného za SARS.

Výsledky studií, které byly provedeny laboratořemi v Hongkongu, Japonsku a Německu ukazují, že virus SARS dokáže přežít až 48hodinové sušení na povrchu z plastů. V současné době se dokončují další testy, které zkoumají schopnost přežití tohoto viru na jiných typech povrchů.
Virus SARS dokáže rovněž přežívat minimálně dva dny ve stolici a 24 hodin v moči. Tím se zvyšuje pravděpodobnost jeho přenosu při nedodržování hygienických zásad (faecal-oral transmission). Expozice infikovaným kapičkám se však stále považuje za nejpravděpodobnější mechanismus přenosu.
WHO radí, aby se dbalo na dobrou osobní hygienu. Časté mytí rukou je preventivním opatřením proti šíření SARS. Dosud není k dispozici žádný důkaz o přenosu viru způsobujícího SARS prostřednictvím potravin.

Poslední údaje o SARS:
6 600 pravděpodobných případů výskytu SARS v 27 zemích, 461 případů úmrtí.

Ve dnech 17.–18. června 2003 se uskuteční v Ženevě konference o SARS, na které se sejdou odborníci z celého světa. Aktuální informace o SARS lze průběžně sledovat na internetových stránkách WHO.