Bezpečnost potravin

Aktuální in vitro přístupy k regulatornímu modelování nemocí a toxikologickému modelování

Vydáno: 26. 4. 2017
Autor: KM EFSA

Pozvánka na workshop, který se uskuteční v Helsinkách ve dnech 14. – 16. června 2017.

European Consensus Platform for Alternatives (ecopa) and Scandinavian Society for Cell Toxicology (SSCT) srdečně zvou na společný workshop, který se uskuteční v Helsinkách ve dnech 14. – 16. června 2017.

Workshop se bude skládat z několika sekcí, technických setkání organizovaných průmyslem a studentských sekcí. Cílem workshopu je poskytnout a diskutovat aktuální informace o metodologii a jejím vědeckém a regulatorním významu v klíčových oblastech modelování nemocí a toxikologického modelování.

V příloze naleznete leták se základními informacemi o workshopu.

Přihlásit se k účasti je možné on-line prostřednictvím webových stránek workshopu.

Zdroj: University of Tampere: ecopa SSCT Workshop 14 – 16 June 2017, Helsinki, Finland