Bezpečnost potravin

Aktuální diskutovaná témata v oblasti kontaminantů v potravinách – prosinec 2023

Vydáno: 9. 1. 2024
Autor: Ministerstvo zemědělství, Odbor bezpečnosti potravin

Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).

Uvedené hodnoty jsou pouze návrhy a jsou zde zveřejněny pro informaci o současném stavu projednávání, nejedná se o schválené maximální limity.

Akrylamid

Nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách uvádí povinnost po určité době přezkoumat stávající porovnávací hodnoty pro potraviny uvedené v příloze IV tohoto nařízení.

Zároveň toto nařízení uvádí, že by mělo být zváženo stanovení maximálních limitů (jako doplnění nař. 2017/2158) akrylamidu v určitých potravinách.

Aktuálně probíhá diskuze nad změnami porovnávacích hodnot a možné stanovení ML v potravinách z přílohy IV nařízení 2017/2158:

PotravinaAktuální porovnávací hodnota (µg/kg) z nařízení 2017/2158Navržená nová porovnávací hodnota (µg/kg)Navržený maximální limit (µg/kg)
Hranolky (k přímé spotřebě)  
Umístěné na trh k přímé spotřebě nebo po přípravě v laboratoři podle instrukcí na obalu (standardizovaná smažicí procedura bude stanovena).
500500850
Bramborové lupínky z čerstvých brambor a z bramborového těsta
Bramborové krekry
Jiné bramborové výrobky z bramborového těsta (jako jsou pochutiny (savoury snacks) na bázi brambor – obsah vlhkosti < 5 %)
7507001000
Měkký chléb (na bázi obilovin)
a) Pšeničný chléb
b) Měkký chléb, jiný než pšeničný chléb
 
50  
100
 
50  
75
 
75  
125
4. Snídaňové cereálie (kromě obilné kaše, nepečených müsli, lisovaných vloček)
4a) výrobky z otrub a celozrnné cereálie, obalená zrna pufovaná v pufovacím dělu
4b) pšeničné (včetně pšenice špaldy), ječmenné a žitné výrobky (včetně opékaných vloček)* jiné než v kategorii 4 a)
4c) výrobky z kukuřice a rýže (včetně opékaných vloček)* jiné než v kategorii 4 a)
4d) neobalená zrna pufovaná v pufovacím dělu**
4e) granola (pečené křupavé müsli) jiné než v kategorii 4 a)   * jiné než celozrnné cereálie a/nebo jiné než otrubové cereálie. Obilovina přítomná v největším množství určuje kategorii. **  včetně snídaňových cereálií se zrny pufovanými v pufovacím dělu jako ingredience v největším množství


300

 300  
 

150
 
—  
 300

  250    


150
   
450  
 
125
500

 350  


250

 600

 200
Sušenky a oplatky
Krekry s výjimkou bramborových krekrů (včetně obilných pochutin (savoury snacks))
Křupavý chléb a suchary
Perník
Ostatní jemné/trvanlivé pečivo a koláče
350
400        

350
800  
300
300

300
700 
200
500
500
       
400/500
1000  
300
Pufované cereální koláče
a) Pufované cereální koláče jiné než b)
b) Pufované cereální koláče na bázi pšenice, špaldy, ječmene a žita  
  —  
    300  
450
    500  
600
Pražená káva400400500
Instantní (rozpustná) káva8508501000
Náhražky kávy
a) náhražky kávy výhradně z obilovin
b) náhražky kávy ze směsi obilovin a čekanky
c) náhražky kávy výhradně z čekanky  

(*) Porovnávací hodnota a hodnota maximálního limitu, která se použije na náhražky kávy ze směsi obilovin a čekanky, zohledňuje relativní podíl těchto složek v konečném výrobku
  500  
(*)  
4000
  450  
(*)  
3500
  600  
(*)  
4500
Potraviny pro malé děti, obilné příkrmy pro kojence a malé děti, kromě sušenek a sucharů404050
Sušenky a suchary pro kojence a malé děti prodávané pro kojence a malé děti  

Tato kategorie zahrnuje sušenky a suchary definované v nařízení 609/2013 a další sušenky a suchary prodávané pro kojence a malé děti. Spojením ,,Prodávané pro kojence a malé děti“ je myšleno použití marketingových nástrojů (například kreslených obrázků, volných hraček, tvarů abecedy/zvířat, reklam atd.), které podporují prodej těchto výrobků kojencům a malým dětem
150100125

Dále jsou navrhovány nové porovnávací hodnoty pro další potraviny, z nichž některé jsou uvedeny v doporučení Komise (EU) 2019/1888 o monitorování přítomnosti akrylamidu v některých potravinách, a jiné byly určeny na základě aktuálních dat o výskytu akrylamidu v potravinách.

PotravinaPorovnávací hodnotaOdpovídající zmírňující opatření Nařízení 2017/2158
Rösti800 µg/kgZmírňující opatření Příloha I, I + Ib               
Ostatní bramborové pokrmy (pečené nebo smažené), včetně bramborových kroket)300 µg/kgZmírňující opatření Příloha I, I + Ib               
Hranolky z kořenové a hlíznaté zeleniny500 µg/kgZmírňující opatření Příloha I, I + Ib               
Oxidované černé olivy850 µg/kgZmírňující opatření Příloha I
Ovocné lupínky/chipsy250 µg/kgZmírňující opatření Příloha I, I + Ia
Zeleninovélupínky jiné než bramborové a obilné lupínky700 µg/kgZmírňující opatření Příloha I, I + Ia
Zpracovaná cibule700 µg/kgZmírňující opatření Příloha I, I + Ia
Kakaový prášek450 µg/kgZmírňující opatření Příloha I, V


Glycidyl estery a 3-MCPD estery

Diskutuje se nad stanovením maximálních limitů (ML) pro 3-MCPD estery (3-MCPDE) a glycidyl estery (GE) u skupin potravin jiných, než jsou rostlinné oleje, rybí oleje, počáteční kojenecká a pokračovací výživa a výživa pro malé děti.

Aktuální návrh ML je uveden v tabulce:

PotravinaNavrhovaný ML pro glycidyl estery (µg/kg)Navrhovaný ML pro sumu 3-MCPD  a 3-MCPD estery (vyjádřený jako 3-MCPD) (µg/kg)
Margaríny a podobné produkty7501250
Instantní nudle750750
Obilné příkrmy pro kojence a malé děti (včetně sušenek a sucharů) – ML je vztažen na potraviny ve stavu, jak jsou umístěny na trh25  75 nebo 50  
Potraviny pro děti (pokrmy pro kojence a malé děti určené k přímé spotřebě)2550
Křupavý chléb150250
Sušenky, (cookies) včetně sušenek s náplní250500
Krekry (obilné slané tyčinky)150500
Jemné pečivo a koláče400700
Majonéza/omáčky na bázi rostlinného oleje300500
Kořenící přípravky (seasoning) nebo extrakty5001000
Doplňky stravy obsahující speciální mastné kyseliny400750
Bramborové/zeleninové lupínky400700
Hranolky250400

Pomazánky (např. čokoládové)
250750
Snídaňové cereálie5050


Nitrosaminy

Jedná se o látky vznikající za určitých podmínek z dusitanů a bílkovin, resp. ze sekundárních aminů (aminokyseliny, biogenní aminy, některá aromata aj.), které jsou přirozenou složkou potravin. Na základě pokusů na zvířatech jsou některé považovány za genotoxické a karcinogenní. Tyto chemické kontaminanty vznikají v potravinách během výroby a skladování a pravděpodobně se vytvářejí i v lidském žaludku. Jejich výskyt byl prokázán především v uzených masech, sýrech, rybách, v nižších množstvích v nakládané zelenině, pivu, whisky. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve svém nedávném vědeckém stanovisku uvedl, že hladina dietární expozice nitrosaminům představuje zdravotní riziko pro evropského spotřebitele. Proto se na jednáních pracovní skupiny pro průmyslové a environmentální kontaminanty v potravinách při EK otevřela diskuze ke stanovení možných maximálních limitů pro nitrosaminy v relevantních potravinách, dále se diskutuje otázka dostupnosti vhodných laboratorních metod pro stanovení obsahu těchto látek v potravinách a postupů dobré praxe k předcházení a snížení výskytu nitrosaminů v daných potravinách.


Uhlovodíky minerálního oleje v potravinách

Na konci roku 2021 byla publikována zpráva organizace FoodWatch týkající se průzkumu obsahu uhlovodíků minerálního oleje (MOH) v potravinách. Organizace odebrala kolem 150 vzorků různých potravin v pěti zemích EU. Z výsledků je patrné, že přibližně každý osmý vzorek byl kontaminován aromatickými uhlovodíky minerálního oleje (MOAH), což je jedna z frakcí MOH, u nichž v minulosti úřadem EFSA nemohly být vyloučeny genotoxické a karcinogenní vlastnosti, což vyvolává obavy o lidské zdraví. Testovanými potravinami byly např. čokolády, margaríny, bujóny a další. Na úrovni EU prozatím neexistuje konečné vědecké stanovisko od úřadu EFSA pro MOH (včetně MOAH). ML pro MOH (a MOAH) nebyly doposud stanoveny. V roce 2020 byla EK a ČS odsouhlasena bezpečnostní hladina 1,0 mg/kg pro jednotlivé relevantní frakce MOAH v kojenecké výživě a v potravinách pro malé děti.

Dne 21. 04. 22 členské státy EU odsouhlasily harmonizovaný přístupu v této věci. V prohlášení se uvádí limitní hladiny (na úrovni limitů kvantifikace) – viz níže, při jejichž překročení by se měly výrobky obsahující MOAH stahovat z trhu a případně také od spotřebitelů. Na základě nejasné interpretace některých částí prohlášení se ČS a EK dohodly na změně/doplnění daných částí prohlášení, která byla odsouhlasena na Stálém výboru dne 19.10. 2022 (Novel Food and Toxicological Safety (europa.eu)).


Aktuální dočasné limitní hladiny pro MOAH v potravinách

V září 2023 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) publikoval aktualizované vědecké stanovisko k uhlovodíkům minerálního oleje (MOH) v potravinách. V souvislosti s výsledky tohoto stanoviska se nedávno na úrovni EU otevřela diskuze k možnému stanovení maximálních limitů pro MOAH (frakce MOH – Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) v relevantních potravinách. Jedna z navržených možností, jak regulovat tuto frakci v potravinách je uvedena níže:

Návrh ML pro MOAH v potravinách:

5.5Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons (≥C10 to ≤C50)Maximum levels (mg/kg)Remarks
5.5.1All foods other than fresh and frozen fruits and vegetables, fresh an d frozen meat and offal of terrestrial animals, fresh and frozen fish and other seafood.
5.5.1.1Products with a fat ≤ 4% fat/oil content0,50 mg/kg 
5.5.1.2Products with > 4% and ≤ 50% fat/oil content1,0 mg/kg 
5.5.1.3Products with > 50% fat/oil content2,0 mg/kg 

Nikl v potravinách

Na základě aktuálního vědeckého stanoviska úřadu EFSA a diskuze EK a ČS se diskutuje nad stanovením maximálních limitů (ML) pro nikl v relevantních potravinách, které přispívají v rámci dietární expozice (zejména pro kojence a malé děti). Aktuálně se zvažuje a diskutuje následující návrh ML:

PotravinaNavrhovaný ML (mg/kg)
Skořápkové plody jiné než uvedené níže3,5
Jedlé kaštany, piniové ořechy, vlašské ořechy, para ořechy (Brasil nuts) a kešu10
Kořenová, hlíznatá a zelenina a cibulová zelenina0,90
Plodová zelenina0,40
Košťálová zelenina0,50
Listová zelenina jiná než čerstvé bylinky0,50
Čerstvé bylinky1,2
Lusková zelenina jiná než sójové boby/edamame (Glycine max.)1,0
Sójové boby/edamame (Glycine max.)6,0
Řapíkatá a stonková zelenina0,40
Mořské řasy jiné než uvedené níže30
Mořské řasy Wakame40
Luštěniny jiné než uvedené níže4,0
Fazole (suché)12
Slunečnicové semeno8,0
Arašídy12
Sójové boby15
Obiloviny jiné než uvedeny níže0,50
Kukuřice0,60
Rýže jiná než rýže s pluchami0,80
Rýže s pluchami1,50  
Pseudoobiloviny a proso3,0
Oves4,0*
Mléčná čokoláda s < 30 % celkové kakaové sušiny2,5
Mléčná čokoláda ≥ 30 % celkové kakaové sušiny a (hořká) čokoláda7,0
Kakaový prášek a kakaový prášek se sníženým obsahem tuku umístěný na trh pro konečného spotřebitele nebo jako složka slazeného kakaového prášku nebo čokolády v prášku umístěné na trh pro konečného spotřebitele (čokoláda k přípravě nápoje)15
Počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti a výživa pro malé děti     
– uváděná na trh ve formě prášku a jiná, než níže uvedeno0,25
– uváděná na trh ve formě prášku a vyrobena ze sójového bílkovinného izolátu jako takového nebo ve směsi s kravskými mléčnými bílkovinami0,40
– uváděná na trh v tekuté formě0,10
Obilné příkrmy pro kojence a malé děti3,0
Potraviny pro malé děti (baby food) jiné, něž jak je uvedeno níže0,50
Ovocné šťávy, ovocné nektary a zeleninové šťávy včetně ovocných šťáv, ovocných nektarů a zeleninových šťáv pro kojence a malé děti 
– ovocné šťávy, ovocné nektary a zeleninové šťávy jiné než uvedeny níže0,25
– ovocné šťávy a ovocné nektary obsahující šťávy a nektary z marakuji (passsion fruits) a z malého ovoce a z bobulovitého ovoce (berries) a kokosovou vodu1,0

* Maximální množství se vztahuje na oves bez nejedlých pluch. Pro výpočet maximálního limitu pro oves s pluchami je třeba použít faktor zpracování 1,5, což vede k ML 6,0 mg/kg pro oves s pluchami.

Dále se diskutuje také návrh pro postupy vzorkování a laboratorní analýzy pro kontrolu hladin niklu v relevantních potravinách a návrh doporučení pro monitorování tohoto prvku v dalších potravinách (za účelem sběru dalších dat o výskytu niklu v dalších důležitých potravinách).


Arsen v rybách a v jiných mořských plodech

Aktuálně se diskutuje stanovení maximálních limitů pro arsen v rybách a v dalších mořských plodech, které mohou být významným dietárním expozičním zdrojem anorganické formy arsenu pro evropského spotřebitele.

Aktuální návrh ML je následující:

3.6Inorganic arsenic (sum of As(III) and As(V))Maximum levels (mg/kg)Remarks
The maximum level for inorganic arsenic applies to products listed in 3.4.1 to 3.4.8.
3.4.5Muscle meat of the following fish The maximum level applies to the wet weight. Where fish are intended to be eaten whole, the maximum level applies to the whole fish. In case of dried, diluted, processed and/or compound food, Article 3(1) and (2) apply.
3.4.5.1Carp (species belonging to the Cyprinidae family) Char (Salvelinus species) Saithe (Pollachius virens) Cod (Gadus morhua) Haddock (Melanogrammus aeglefinus) Halibut (Hippoglossus species) Mackerel (Scomber species) Trout (Salmo species and Oncorhynchus species) Tusk (Brosme brosme)0,020 
3.4.5.2Species other than those listed under 3.4.5.10,10 
3.4.5.3Shark (all species)0,50
3.4.6Crustaceans The maximum level applies to the wet weight. The maximum level applies to muscle meat from appendages and abdomen, which means that the cephalothorax of crustaceans is excluded. In case of crabs and crab-like crustaceans (Brachyura and Anomura) the maximum level applies to the muscle meat from appendages. In case of dried, diluted, processed and/or compound food, Article 3(1) and (2) apply.
3.4.6.1Crabs and crab-like crustaceans (Brachyura and Anomura), prawns and shrimps of the Palaemon, Penaeus and Pleoticus species.0,0703.4.6.1
3.4.6.2Crangon species0,103.4.6.2
3.4.6.3Crustaceans other than those listed under 3.4.6.1, 3.4.6.2 and 3.4.6.40,203.4.6.3
3.4.6.4Rock lobster (Jasus species)1,503.4.6.4
3.4.7Bivalve molluscs The maximum level applies to the wet weight. In case of Pecten maximus, the maximum level applies to the adductor muscle and gonad only. In case of dried, diluted, processed and/or compound food, Articles 3(1) and (2) apply.
3.4.7.1Scallops0,10 mg/kg 
3.4.7.2Bivalve molluscs other than those listed under 3.4.7.1 and 3.4.7.3.0,35 mg/kg 
3.4.7.3Greenshell mussels (Perna canalicula)0,50 mg/kg 
3.4.8Cephalopods0,050 mg/kgThe maximum level applies to the wet weight. The maximum level applies to the animal without viscera. In case of dried, diluted, processed and/or compound food, Articles 3(1) and (2) apply.
  Total arsenicThe maximum level applies to products listed in 3.4.9.
3.4.9Salt0,50 


Některá další témata aktuálně diskutovaná na půdě Evropské komise:

• Chinolizidinové alkaloidy – diskutuje se o stanovení doporučení k monitoringu obsahu těchto alkaloidů v relevantních potravinách.

Aflatoxiny – v roce 2020 úřad EFSA publikoval nové vědecké stanovisko k aflatoxinům v potravinách, ve kterém byla zohledněna nová data a nové poznatky. Byla přepočítána rizika pro rozvoj rakoviny. Největší expozice je předpokládána z jemného pečiva obsahujícího suché skořápkové plody. Nicméně i přes přepočítání rizik závěr zůstává stejný – aflatoxiny představují vážné riziko ohrožení zdraví.

Diskutuje se o snížení stávajícího ML pro mandle a výrobky z nich a rozšíření ML pro další koření, bylinky, ochucovadla (condiments), zmrzliny a dezerty, kakao a výrobky z něj, obilný lepek nebo v šáchoru jedlém (tiger nuts). V šáchoru jedlém se aktuálně navrhuje ML 5 µg/kg pro aflatoxin B1 a 10 µg/kg pro sumu aflatoxinů nebo případně i nižší limity, 2 µg/kg, resp. 4 µg/kg.

• Kovy a jód v mořských řasách – EK požádala úřad EFSA o vypracování vědeckého stanoviska k dietární expozici kovům a jódu v mořských řasách a halofytech v EU. Na základě získaných výstupů budou EK a ČS diskutovat možné stanovení maximálních limitů.

PAU v pražené zelené pšenici (tzv. freekeh) – v pražené zelené pšenici dovážené z třetích zemí byly zaznamenány vysoké nálezy polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). U této komodity je proto navrhováno zesílit úřední kontrolu. Zvažuje se také stanovení maximálních limitů pro benzoapyren a sumu čtyř příslušných PAU. Aktuálně se navrhuje 20 µg/kg pro benzoapyren a pro sumu příslušných PAU 80 µg/kg.

Námelová sklerocia a námelové alkaloidy v obilovinách a obilných výrobcích probíhá diskuze ohledně dosažitelnosti nižších maximálních limitů (ML) pro námelová sklerocia v nezpracovaném žitu (snížení ML z 0,5 g/kg na 0,2 g/kg), ML pro námelové alkaloidy v kategorii „Mlýnské výrobky z ječmene, pšenice, špaldy a ovsa (s obsahem popela nižším než 900 mg/100 g)“ – snížení ML ze 100 na 50 µg/kg, a ML pro námelové alkaloidy v kategorii „Mlýnské výrobky ze žita a žito uváděné na trh pro konečného spotřebitele“ (snížení ML z 500 na 250 µg/kg). Nařízení č. 2021/1399, resp. nařízení č. 2023/315, předpovídá účinnost nových nižších ML od 1. července 2024.

THC v listech rostliny konopí pro vyluhování – diskutuje se o možném stanovení ML pro delta-9-THC v konopných listech pro vyluhování, např. pro přípravu nápoje typu čaj.

Postupy vzorkování a laboratorní analýzy ochratoxinu A v šunce a sýru – ochratoxin A (OTA) je mykotoxin přirozeně produkovaný houbami rodu Aspergillus Penicillium a vyskytuje se jako kontaminující látka v mnoha potravinách, jako jsou obiloviny a výrobky z obilovin, kávová zrna, sušené ovoce, víno a hroznová šťáva, koření a lékořice. OTA se tvoří během sušení plodin na slunci a jejich skladování. Jeho tvorbě lze zabránit používáním správných postupů sušení a skladování. Maximální limity OTA jsou u vybraných potravin stanoveny nařízením Komise (EU) č. 2023/915 a od jejich stanovení byly několikrát revidovány. Vzhledem k tomu, že byly reportovány vysoké hladiny OTA i v šunce a sýru, tak se diskutuje o zavedení cíleného monitoringu OTA v těchto potravinách. Zároveň je však třeba vyvinout spolehlivé a rutinně používané metody vzorkování a laboratorní analýzy OTA v šunce a sýru.

Příloha: 

Aktualizace diskutovaných témat jsou zveřejňovány na https://bezpecnostpotravin.cz/kategorie/monitoring-cizorodych-latek.aspx