Bezpečnost potravin

Aktuální diskutovaná témata v oblasti kontaminantů v potravinách – leden 2022

Vydáno: 7. 2. 2022
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).

 
Uvedené hodnoty jsou pouze návrhy a jsou zde zveřejněny pro informaci o současném stavu projednávání, nejedná se o schválené maximální limity.
 

Ochratoxin A

Ochratoxin A (OTA) je látka produkovaná plísněmi rodu Aspergillus. Maximální limity ochratoxinu A jsou u vybraných potravin stanoveny nařízením Komise (ES) č. 1881/2006 a od jejich stanovení byly několikrát revidovány. Evropská Komise navrhla, aby se maximální limity stanovily i u některých dalších potravin, jako je např. sušené ovoce jiné než rozinky; kakao nebo pistácie. V současné době jsou navrženy následující nové a pozměněné ML: 

Potraviny (1)

Navrhované maximální limity (µg/kg)

2.2

Ochratoxin A

 

2.2.1

Nezpracované obiloviny kromě potravin uvedených v bodě 2.2.2. nebo v poznámce (18)   

5.0

2.2.2

Všechny produkty pocházející z nezpracovaných obilovin, včetně zpracovaných výrobků z obilovin kromě potravin uvedených v bodech 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.12 a 2.2.13 

Obiloviny uváděné na trh pro konečného spotřebitele

3.0

2.2.3

Malé běžné pečivo, svačinky z obilovin a snídaňové cereálie

–        produkty neobsahující olejnatá semena, skořápkové plody nebo sušené ovoce

–        produkty obsahující olejnatá semena, skořápkové plody a/nebo sušené ovoce

 

 2.0

 
3.0

2.2.4

Nealkoholické sladové nápoje

3.0 (*)

2.2.6

Sušené ovoce

– sušené hrozny révy vinné (korintky, rozinky a sultánky a sušené fíky)

– jiné sušené ovoce

 

8.0

2.0

2.2.7

Datlový sirup

15

2.2.8

Pražená káva

– pražená kávová zrna a mletá pražená káva kromě rozpustné kávy

– rozpustná káva (instantní káva)

 

3.0

5.0

2.2.11

Hroznová šťáva, rekonstituovaná koncentrovaná hroznová šťáva, hroznový nektar, rekonstituovaný hroznový mošt a rekonstituovaný koncentrovaný hroznový mošt, uváděná na trh pro konečného spotřebitele (14)

2.0 (12)

2.2.14

Koření včetně sušeného koření kromě Capsicum spp.  

Capsicum spp.  (sušené plody, celé nebo mleté, včetně chilli, mletého chilli, kayenského pepře a papriky) 

Směsi koření

15 

20

15

2.2.15

Lékořice (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate a další druhy) 

– kořen lékořice, včetně jako ingredience v bylinných čajích

– výtažek z lékořice (42) pro použití v potravinách, zejména v nápojích a cukrovinkách

– lékořicové cukrovinky obsahující ≥ 97 % lékořicového výtažku na sušinu

– ostatní lékořicové cukrovinky 

 

20 

80
 

50
 

10

2.2.16

Sušené byliny 

10

2.2.17

Kořen zázvoru pro použití v bylinných čajích 

Proskurník lékařský, kořeny smetanky lékařské, květy pomerančovníku (orange blossoms) pro použití v bylinných čajích nebo v náhražkách kávy

15

 20

2.2.18

Slunečnicová, dýňová, melounová, konopná semena, sójové boby

5.0

2.2.19

Pistácie, jež mají být před umístěním na trh pro konečného spotřebitele nebo před použitím jako potravinová složka tříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny 

Pistácie umístěné na trh pro konečného spotřebitele nebo jako ingredience v potravinách

 10

5.0

2.2.20

Kakaový prášek

3.0

(*) Úroveň bude přezkoumána do dvou let na základě dalších údajů z monitoringu a vyjasnění vztahu mezi úrovní OTA ve sladu použitém jako ingredience a úrovní OTA ve sladovém nápoji. 

Také by měla být stanovena pravidla pro monitoring obsahu OTA v šunce a sýrech. Očekává se vypracování dokumentu týkajícího se reportování výsledků laboratorních zkoušek, aby v horizontu dvou let mohly být případně stanoveny maximální limity pro tyto komodity.
 

Aflatoxiny

EFSA zrealizoval a publikoval nové vědecké stanovisko k aflatoxinům v potravinách, ve kterém byla zohledněna nová data a nové poznatky. Byla přepočítána rizika pro rozvoj rakoviny. Největší expozice je předpokládána z jemného pečiva obsahujícího suché skořápkové plody. Nicméně i přes přepočítání rizik závěr zůstává stejný – aflatoxiny představují vážné riziko ohrožení zdraví.

V současné chvíli probíhá diskuze k úpravě stávajícího ML (v nařízení 1881/2006) pro mandle a výrobky z nich a rozšíření ML pro další koření, bylinky, ochucovadla (condiments), zmrzliny a dezerty, kakao a výrobky z něj a obilný lepek.
 

T-2 a HT-2 toxiny

T-2 a HT-2 toxiny se řadí mezi trichotheceny a jsou produkovány některými plísněmi rodu Fusarium sp. Jejich obsah v obilovinách a výrobcích z nich je předmětem monitorování s cílem nashromáždit potřebná data pro úřad EFSA (maximální limity zatím nebyly stanoveny). EFSA revidoval TDI pro T-2 a HT-2 toxiny – nové TDI bylo stanoveno na úrovni 0,02 µg/kg těl. hm. (snížení na pětinu), ARfD 0,3 µg/kg těl. hm., včetně modifikovaných forem. Dle odhadu dietární expozice T-2 a HT-2 toxin pravděpodobně představuje riziko pro lidské zdraví. Aktuálně platí doporučení Komise ohledně přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin 2013/165/EU. Podle indikativních hodnot z uvedeného doporučení jsou navrženy ML: 

Potraviny (1)

Navrhované ML pro sumu T-2 and HT-2 toxinu
(µg/kg)

2.7

T-2 A HT-2 toxin (17)

 

2.7.1

Nezpracované obiloviny(18) 

–        ječmen, kukuřice a tvrdá pšenice kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím (37)

–        oves

–        jiné obiloviny 

 

100
 

1250

50

2.7.2

Obiloviny umístěné na trh pro konečného spotřebitele

–        oves, ječmen, kukuřice a tvrdá pšenice

–        jiné obiloviny

 

50

20

2.7.3

Výrobky z mletých obilovin 

–        obilné otruby, mleté výrobky z ovsa (včetně ovesných vloček) a mleté výrobky z kukuřice

–        jiné mleté výrobky z obilovin

 

 50

 
20

2.7.4

Snídaňové cereálie složeny nejméně z 75 % obilných otrub, mletých ovesných produktů, mletých kukuřičných produktů a/nebo celozrnného ovsa, ječmene, kukuřice a tvrdé pšenice

50

2.7.5

Malé běžné pečivo, těstoviny (v suchém stavu) (22), svačinky z obilovin a snídaňové cereálie jiné než ty z kategorie 2.7.4

20

2.7.6

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (3) (7)

10

2.7.7

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely určené speciálně pro kojence a malé děti (3) (10)

10

 

 
Deoxynivalenol

Deoxynivalenol (DON) je mykotoxin, který je produkován zejména plísněmi rodu Fusarium, objevuje se hlavně v obilných zrnech. EFSA hodnotil riziko pro zdraví lidí i zvířat, které zahrnuje DON i jeho modifikované formy – 3-acetyl-DON, 15-acetyl-DON a DON-3-glukosid v potravinách a krmivech. Stanovil skupinový TDI pro výše zmíněné látky na 1 µg/kg těl. hm. Skupinová ARfD byla odvozena na 8 µg/kg těl. hm. Odhady akutní expozice jsou pod těmito hodnotami, nezvyšují zdravotní riziko pro člověka. Odhadovaná průměrná chronická expozice byla však nad TDI pro skupinu kojenců a dětí, vysoké expozice se objevily i u dospívajících a dospělých, což vzbuzuje obavy s ohledem na lidské zdraví. V nařízení č. 1881/2006 jsou stanoveny limity DON v obilovinách a výrobcích z nich pouze pro DON jako takový, bez modifikovaných forem.

Po diskuzi s členskými státy EK navrhla ML pouze pro DON jako takový (bez jeho modifikovaných forem, pro které není v současné chvíli dostatek dat pro stanovení ML). V budoucnu se bude jednat i o modifikovaných formách. EK tedy navrhuje ML pro samostatný DON a střední míru snížení stávajících limitů (viz tabulka níže). 

Potraviny(1)

Navrhované ML (µg/kg)

2.4

Deoxynivalenol (17)

 

2.4.1

Nezpracované obiloviny (18) kromě potravin uvedených v 2.4.2 a 2.4.3

1000

2.4.2

Nezpracovaná tvrdá pšenice (18) a nezpracovaná kukuřice kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím (37)

1500

2.4.3

Nezpracovaný oves (18)

1750

2.4.4

Obiloviny umístěné na trh pro konečného spotřebitele, kukuřice na pražení a popkorn

750

 

2.4.5

Produkty z mletých obilovin kromě potravin uvedených v 2.4.6

600

2.4.6

Mleté produkty z kukuřice 

–        mleté produkty z kukuřice umístěné na trh pro konečného spotřebitele 

–        ostatní mleté produkty z kukuřice 

–        polenta k přímé spotřebě

 

750

 
1000

250

2.4.7

Malé běžné pečivo, svačinky z obilovin a snídaňové cereálie

400

2.4.8

Těstoviny (v suchém stavu) (22)

600

2.4.9

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (3) (7)

150

2.4.10

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely určené speciálně pro kojence a malé děti (3) (10)

150

 

 
Kyanogenní glykosidy

Kyanogenní glykosidy jsou přírodní toxiny, které chrání rostliny před škůdci. U člověka mohou způsobit otravu v důsledku blokování enzymu přenášejícího kyslík.  EK po konzultaci s členskými státy představila návrh maximálních limitů (ML) pro kyselinu kyanovodíkovou pro lněné semeno, maniok, mouku z manioku a dále pro mandle: 

Potraviny (1)

Návrh ML (mg/kg)

8.3

Kyselina kyanovodíková, včetně kyseliny kyanovodíkové na bázi kyanogenních glykosidů

 

8.3.1

Nezpracované celé (60), rozdrcené, rozemleté, rozloupnuté rozsekané lněné semeno kromě potravin uvedených v 8.3.2 (54)

250 

8.3.2

Nezpracované celé, rozdrcené, rozemleté, rozloupnuté rozsekané lněné semeno uváděné na trh pro konečného spotřebitele (54) (55) *

 150

8.3.3

Nezpracované celé, rozdrcené, rozemleté, rozloupnuté rozsekané mandle uváděné na trh pro konečného spotřebitele (54) (55) *

35

8.3.5

Kořen manioku (čerstvý, loupaný)

50

8.3.6

Mouka z manioku (tapioka)

10.0

(*) ML se nevztahuje na nezpracované celé, rozdrcené, rozemleté, rozloupnuté, rozsekané hořké mandle a nezpracované celé, rozdrcené, rozemleté, rozloupnuté, rozsekané lněné semeno uváděné na trh v malém množství s uvedeným jasným varováním: Lze použít pouze k vaření a pečení. Nekonzumujte syrové. Nezpracované celé, rozdrcené, rozemleté, rozloupnuté, rozsekané lněné semeno musí splňovat ML uveden pro kategorii 8.3.1.
  

Δ9-THC (Δ9-tetrahydrokanabinol)

Úřad EFSA provedl hodnocení akutní dietární expozice Δ9-THC. Z hodnocení vyplývá, že v některých případech existuje zdravotní riziko plynoucí z překročení akutní referenční dávky (AfRD 1 µg/kg tělesné váhy) pro dospělé. EK představila návrh ML pro sumu Δ9-THC a jeho kyseliny Δ9-THCA pro konopná semena a výrobky z nich nebo je obsahující (viz tabulka níže): 

Aktuální návrh ML (suma Δ9-THC a Δ9-THCA upravená hodnotou 0,877):

Ekvivalenty delta-9-tetrahydrokanabinolu (Δ9-THC) (*)

Navržené maximální limity (mg/kg)

Konopná semena

3,0

Rozemletá konopná semena, (částečně) odtučněná konopná semena a ostatní produkty (**) získané/zpracované z konopných semen kromě konopného oleje

3,0

Konopný olej

7,5

(*) maximální limit se vztahuje na součet delta-9-tetrahydrokanabinolu (Δ9-THC) a kyseliny delta-9-tetrahydrokanabinolové (Δ9-THCA), vyjádřený jako Δ9-THC. Proto, v případě samostatného stanovení obsahu Δ9-THC a Δ9-THCA, se u množství Δ9-THCA zohlední faktor 0,877 a maximální limit se pak vztahuje na součet Δ9-THC + 0,877 * Δ9-THCA.“
(**) produkty získané z konopných semen jsou produkty výlučně získané/zpracované z konopných semen.

 

Glykoalkaloidy

Podle EFSA stanoviska z roku 2020 může u mladších skupin populace existovat zdravotní riziko související s expozicí glykoalkaloidů (GA) z brambor a výrobků z nich. U dospělých může existovat zdravotní riziko během vysoké spotřeby brambor a bramborových výrobků obsahujících GA.

EK byl vypracován návrh doporučení Komise k monitorování obsahu glykoalkaloidů solaninu a chaconinu v bramborech a zpracovaných výrobcích z nich, zejména z důvodu vysokých hladin zjištěných v bramborových lupíncích. Diskutuje se také otázka analytického stanovení GA, identifikace zásad správné praxe a je navržena indikativní hladiny na úrovni 100 mg/kg.
 

Akrylamid

Nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách uvádí povinnost po určité době přezkoumat stávající porovnávací hodnoty pro potraviny uvedené v příloze IV tohoto nařízení.

Zároveň toto nařízení uvádí, že by mělo být zváženo stanovení maximálních limitů (jako doplnění nař. 2017/2158) akrylamidu v určitých potravinách.

Aktuálně probíhá diskuze nad změnami porovnávacích hodnot a možné stanovení ML v potravinách z přílohy IV nařízení 2017/2158: 

Potravina

Aktuální porovnávací hodnota (µg/kg) z nařízení 2017/2158

Navržená nová porovnávací hodnota (µg/kg)

Navržený maximální limit (µg/kg)

Hranolky (k přímé spotřebě) 

Umístěné na trh k přímé spotřebě nebo po přípravě v laboratoři podle instrukcí na obalu (standardizovaná smažicí procedura).

500

500

850

Bramborové lupínky z čerstvých brambor a z bramborového těsta Bramborové krekry

Jiné bramborové výrobky z bramborového těsta

750

700

1000

Měkký chléb

a) Pšeničný chléb

b) Měkký chléb, jiný než pšeničný chléb

 

50

100

 

50

75

 

75

125

4. Snídaňové cereálie (kromě obilné kaše, nepečených müsli, lisovaných vloček)

4a) výrobky z otrub a celozrnné cereálie, obalená zrna pufovaná v pufovacím dělu

4b) pšeničné (včetně pšenice špaldy), ječmenné a žitné výrobky (včetně opékaných vloček)* jiné než v kategorii 4 a)

4c) výrobky z kukuřice a rýže (včetně opékaných vloček)* jiné než v kategorii 4 a)

4d) neobalená zrna pufovaná v pufovacím dělu**

4e) granola (pečené křupavé müsli) jiné než v kategorii 4 a) 

* jiné než celozrnné cereálie a/nebo jiné než otrubové cereálie. Obilovina přítomná v největším množství určuje kategorii.
**  včetně snídaňových cereálií se zrny pufovanými v pufovacím dělu jako ingredience (v největším množství)

  

 

300

 

300

 

 

 150

 

 —

 

  

 

300

 

 
250

 

 

 150

 

 
450

 
125

  

 

500

 

 
350

 

 

 
250

 

 600

 
200

Sušenky a oplatky

Krekry s výjimkou bramborových krekrů (včetně obilných pikantních snacků)

Křupavý chléb a suchary

Perník

Ostatní jemné/trvanlivé pečivo a koláče

350

400

 

350

800

300

300

 

 300

700

200

500

500

 

400

1000

300

Pufované cereální koláče

a) Pufované cereální koláče jiné než b)

b) Pufované cereální koláče na bázi pšenice, špaldy, ječmene a žita 

 

 

 
 

300

450

 

500

600

Pražená káva

400

400

500

Instantní (rozpustná) káva

850

850

1000

Náhražky kávy

a) náhražky kávy výhradně z obilovin

b) náhražky kávy ze směsi obilovin a čekanky

c) náhražky kávy výhradně z čekanky 

(*) Porovnávací hodnota a maximální limit, která se použije na náhražky kávy ze směsi obilovin a čekanky, zohledňuje relativní podíl těchto složek v konečném výrobku

 

500

 
(*)

 
4000

 

450

(*)

3500

 

600

 
(*)

 
4500

Potraviny pro malé děti, obilné příkrmy pro kojence a malé děti, kromě sušenek a sucharů

40

40

50

Sušenky a suchary pro kojence a malé děti prodávané pro kojence a malé děti 

Tato kategorie zahrnuje sušenky a suchary definované v nařízení 609/2013 a další sušenky a suchary prodávané pro kojence a malé děti, přičemž

,,prodávané pro kojence a malé děti‘‘ se rozumí prodej prostřednictvím používání daných marketingových nástrojů (např. kreslené postavičky, volné hračky, tvary abecedy/zvířat, reklamy, atd.) k podpoře prodeje takových výrobků směrem ke kojencům a malým dětem

150

100

125

 

Dále jsou navrhovány nové porovnávací hodnoty pro další potraviny, z nichž některé jsou uvedeny v doporučení Komise (EU) 2019/1888 o monitorování přítomnosti akrylamidu v některých potravinách, a jiné byly určeny na základě aktuálních dat o výskytu akrylamidu v potravinách. 

Potravina

Porovnávací hodnota

Odpovídající zmírňující opatření Nařízení 2017/2158

Rösti

800 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I + Ib              

Ostatní bramborové pokrmy (pečené nebo smažené) (včetně bramborových kroket)

300 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I + Ib              

Hranolky z kořenové a hlíznaté zeleniny

500 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I + Ib              

Oxidované černé olivy

850 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, ??

Ovocné lupínky/chipsy

250 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I + Ia

Zeleninové lupínky jiné než bramborové a obilné lupínky

700 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I + Ia

Zpracovaná cibule

700 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I + Ia

Kakaový prášek

450 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, V

 

 
Glycidyl estery a 3-MCPD estery

Diskutuje se nad stanovením maximálních limitů (ML) pro 3-MCPD estery (3-MCPDE) a glycidyl estery (GE) u skupin potravin jiných, než jsou rostlinné oleje, rybí oleje, počáteční kojenecká a pokračovací výživa a výživa pro malé děti. 

Aktuální návrh ML je uveden v tabulce:

Potravina

Navrhovaný ML pro glycidyl estery (µg/kg)

Navrhovaný ML pro sumu 3-MCPD  a 3-MCPD estery (vyjádřený jako 3-MCPD) (µg/kg)

Margaríny a podobné produkty

750

1250

Instantní nudle

750

750

Obilné příkrmy pro kojence a malé děti (včetně sušenek a sucharů) – ML se vztahují na potraviny umístěné na trh

75

 

100

 

Potraviny pro děti (pokrmy pro kojence a malé děti určené k přímé spotřebě)

15

25

Křupavý chléb

150

250

Sušenky, (cookies) včetně sušenek s náplní

250

500

Krekry (obilné slané tyčinky)

150

500

Jemné pečivo a koláče

400

700

Majonéza/omáčky na bázi rostlinného oleje

300

500

Kořenící přípravky (seasoning) nebo extrakty

500

1000

Doplňky stravy obsahující speciální mastné kyseliny

400

750

Bramborové/zeleninové lupínky

400

700

Hranolky

250

400

(Čokoládové) pomazánky

250

750

Snídaňové cereálie

50

50

 

Arsen

Podle úřadu EFSA a jeho studie týkající se chronické dietární expozice anorganickému arsenu v potravinách a v pitné vodě jsou hlavními přispěvateli k dietární expozici následující komodity – rýže a produkty obsahující rýži, obilná zrna a výrobky z nich neobsahující rýži, pitná voda, zelenina (pro dospělé), ryby (pro dospělé), ovocné a zeleninové šťávy (některé skupiny dětí a dospívající), některé rýžové nápoje. Na základě diskuze členských států a Evropské Komise byly navrženy ML pro anorganický arsen v relevantních komoditách. 

Aktuální návrh:

Potraviny

Návrh maximálních limitů pro anorganický arsen (mg/kg čerstvé hmotnosti)

Anorganický arsen

Předpařená rýže a loupaná rýže

0,25

Nepředpařená omletá rýže (leštěná nebo bílá rýže)

0,15

Rýžové vafle, rýžové oplatky, rýžové krekry, rýžové koláčky, rýžové vločky a pražené snídaňové rýže (popped breakfast rice)

0,30

Rýžová mouka

0,25

Rýžové nápoje

0,03

Rýže určená pro výrobu potravin pro kojence a malé děti

0,10

Pokrmy pro přímou spotřebu určené kojencům a malým dětem

0,02

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti a výživa pro malé děti 

-uváděná na trh ve formě prášku

-uváděná na trhu v tekuté formě

  

 

0,01

0,01

Výživa pro malé děti obsahující rýži 

-uváděná na trh ve formě prášku

-uváděná na trhu v tekuté formě

  

0,01

0,015

Maso ryb (sprat, anchovy, shad, mackerel, halibut, plaice, eel)

0,08

Maso ryb jiných než sprat, anchovy, shad, mackerel, halibut, plaice, eel

0,02

Korýši: svalovina z koncových částí a břicha. V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (Brachyura a Anomura) svalovina z koncových částí

0,07

Mlži jiní než mušle (clams)

0,09

Mušle (clams)

0,35

Ovocné šťávy, rekonstituované koncentrované ovocné šťávy po rekonstituci a ovocné nektary

0,02

Celkový arsen

Sůl

0,50

 

  

Některá další témata aktuálně diskutovaná na půdě Evropské Komise:

Perfluoroalkylované (PFAS) látky v potravinách – diskuse o stanovení ML, o doporučení pro sledování (monitoring) dalších PFAS v potravinách a o vzorkování a kritériích metod analýzy pro stanovení obsahu PFAS v potravinách. 

Aktuální návrh ML pro některé kategorie potravin:

 

Návrh maximálních limitů (µg/kg čerstvé hmotnosti)

Potraviny

PFOS*

PFOA*

PFNA*

PFHxS*

Suma PFOS, PFOA, PFNA a PFHxS*,**

Vejce

1,0

0,30

0,70

0,30

1,70

Maso ryb kromě těch uvedených níže 

Maso ryb uvedených níže pokud je použito k produkci potravin určených pro kojence a malé děti

2,0

0,20

0,50

0,20

2,0

Maso ryb, které není použito pro produkci potravin určených pro kojence a malé děti – Baltic herring (Clupea harengus membras), Bonito (Sarda and Orcynopsis species), Burbot (Lota lota), European sprat (Sprattus sprattus), Flounder (Platichthys flesus and Glyptocephalus cynoglossus), Grey mullet (Mugil cephalus), Horse mackerel (Trachurus trachurus)Pike-perch (Sander species), Plaice (Pleuronectes  and Lepidopsetta species), Sardine and pilchard (Sardina species), Seabass (Dicentrarchus species), Sea catfish (Silurus and Pangasius species), Sea lamprey (Petromyzon marinus) , Tench (Tinca tinca), Vendace (Coregonus albula and Coregonus vandesius), Silverly lightfish (Phosichthys argenteus), Wild salmon (wild Salmo salar), Wolf fish (Anarchichas species)

7,0

1,0

2,5

0,20

8,0

Maso ryb, které není použito pro produkci potravin určených pro kojence a malé děti – Anchovy (Engraulis species), Babel (Barbus barbus), Bream (Abramis species), Char (Salvelinus species), Eel (Anguilla species), Perch (Perca flubiatilis), Roach (Rutilus rutilus), Smelt (Osmerus species), Whitefish (Coregonus species)

35,0

8,0

8,0

1,5

45,0

Korýši a mlži
V případě korýšů se maximální limit vztahuje na svalovinu z koncových částí a břicha. V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (Brachyura a Anomura) se limit vztahuje na svalovinu z koncových částí a na bílé maso z břicha.

3,0

0,70

1,0

1,5

5,0

Maso skotu, prasat a drůbeže

0,30

0,80

0,20

0,20

1,30

Maso ovcí

1,0

0,2

0,2

0,2

1,6

Poživatelné droby skotu, ovcí, prasat a drůbeže

6,0

0,70

0,40

0,50

8,0

Maso zvěře kromě medvědího masa

5,0

3,50

1,50

0,60

9,0

Poživatelné droby zvěře kromě medvědích drobů

50

25

45

3,0

50

* Maximální limit se vztahuje na součet lineárních a větvených stereoizomerů, ať už jsou chromatograficky separovány či nikoli.
** Pro součet PFOS, PFOA, PFNA a PFHxS jsou vypočteny spodní hodnoty koncentrací (lower bound concentrations) na základě předpokladu, že všechny hodnoty pod mezí stanovitelnosti jsou nulové.

 
Hexabromocyklododekany (HBCDD) v potravinách – stanovisko EFSA a diskuse o opatřeních navazující na stanovisko EFSA – nastavení monitoringu pro získání dalších dat o výskytu a případné stanovení maximálních limitů v budoucnu.
 

Dioxiny a PCB v některých potravinách – diskuze o přezkumu a stanovení maximálních limitů. 

Aktuální návrh ML (pozměňující stávající ML): 

Potravina

Návrh maximálních limitů pro dioxiny

Návrh maximálních limitů pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem

Suma PCB

Maso a masné výrobky (kromě poživatelných drobů) z těchto zvířat (6):

–        skot, ovce, kozy

–        drůbež

–        prasata

–        koně

–        králík

–        prase divoké

–        lovní ptáci (game birds)

–        vysoká zvěř

 

 

2,5 pg/g tuku33

1,75 pg/g tuku33

1,0 pg/g tuku33

5,0 pg/g tuku33

1,0 pg/g tuku33

5,0 pg/g tuku33

2,0 pg/g tuku33


3,0 pg/g tuku33

 

  

 

4,0 pg/g tuku33

3,0 pg/g tuku33

1,25 pg/g tuku33

10,0 pg/g tuku33

1,5 pg/g tuku33

10,0 pg/g tuku33

4,0 pg/g tuku33

 
7,5 pg/g tuku33

 

 

40 ng/g tuku33

40 ng/g tuku33

 40 ng/g tuku33”

 

 

 

 

Játra skotu, koz, drůbeže, prasat a koní a výrobků z nich 

Játra ovcí a výrobků z nich 


Játra
lovných ptáků (game birds)

0,30 pg/g čerstvé hmotnosti

 
1,25 pg/g čerstvé hmotnosti 

2,5 pg/g čerstvé hmotnosti

0,50 pg/g čerstvé hmotnosti

2,00 pg/g čerstvé hmotnosti 

5,0 pg/g čerstvé hmotnosti

3,0 ng/g čerstvé hmotnosti

 
3,0 pg/g čerstvé hmotnosti

Syrové mléko (6) a mléčné výrobky (6) včetně máselného tuku

2,0 pg/g tuku33

4,0 pg/g tuku33

40 ng/g tuku33

Drůbeží vejce a vaječné produkty kromě husích vajec (6)

2,5 pg/g tuku33

5,0 pg/g tuku33

40 ng/g tuku33

Poznámka: ML pro korýše včetně krabů se použijí na tzv. bílé maso (white meat) z končetin a břicha. Proto se pak zruší poznámka v nař. 1881/2006 „ V případě krabů a krabům podobných korýšů (Brachyura a Anomura) se maximální limit vztahuje na svalovinu z končetin“.


Nikl v potravinách
– otevřela se diskuze nad stanovením maximálních limitů (ML) pro nikl v relevantních potravinách, které zásadně přispívají v rámci dietární expozice. Navrhuje se začít s návrhem ML pro potraviny určené kojencům a malým dětem.

 

Návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýz pro kontrolu mykotoxinů v potravinách, zrušující nařízení č. 401/2006. Nové nařízení bude aktualizovat nařízení 401/2006 zejména o následující body: 

  • Zajištění souladu s ustanoveními článku 4 nařízení (ES) č. 852/2004, kdy by měl provozovatel potravinářského podniku při odběru vzorků ke kontrole hladin mykotoxinů zajistit stejnou úroveň reprezentativnosti jako je tomu u postupů odběru vzorků v rámci úřední kontroly. V určitých případech navíc nejsou analytické výsledky spolehlivé, jestliže výkonnostní kritéria stanovená v nař. 401/2006 nejsou použita laboratořemi provádějící analýzu vzorků odebraných provozovateli potravinářských podniků v rámci článku 4 nařízení (ES) č. 852/2004. Je proto vhodné povinně stanovit, aby výkonnostní kritéria byla použita i pro analýzu těchto vzorků;
  • Aktualizace metody vzorkování pro doplňky stravy a stanovení metody vzorkování pro sušené byliny, bylinné čaje sušené a čaje (sušené);
  • Aktualizace analytických výkonnostních kritérií pro mykotoxiny;
  • Poskytnutí metody analýzy pro stanovení obsahu námelových sklerocií v obilovinách.

 

Návrh prováděcího nařízení Komise (EU), kterým se stanoví metody vzorkování a analýzy pro úřední kontrolu hladin rostlinných toxinů v potravinách a kterým se ruší nařízení (EU) 2015/705 – jsou navrženy vzorkovací postupy a analytická výkonnostní kritéria metod analýzy pro stanovení obsahu přírodních toxinů (nejen pro kyselinu erukovou, ale také např.  pro pyrrolizidinové, opiové, tropanové, námelové alkaloidy) v potravinách. Nové nařízení také zajistí soulad s ustanoveními článku 4 nařízení (ES) č. 852/2004, kdy by měl provozovatel potravinářského podniku při odběru vzorků ke kontrole hladin rostlinných toxinů zajistit stejnou úroveň reprezentativnosti jako je tomu u postupů odběru vzorků v rámci úřední kontroly. Navíc v určitých případech by nemusely být analytické výsledky spolehlivé, jestliže výkonnostní kritéria stanovená v tomto připravovaném nařízení nebudou použita laboratořemi provádějící analýzu vzorků odebraných provozovateli potravinářských podniků v rámci článku 4 nařízení (ES) č. 852/2004. Je proto vhodné povinně stanovit, aby výkonnostní kritéria byla použita i pro analýzu těchto vzorků.

 

Příloha: