Bezpečnost potravin

Aktuální diskutovaná témata v oblasti kontaminantů v potravinách – květen 2021

Vydáno: 14. 6. 2021
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin

Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).

Uvedené hodnoty jsou pouze návrhy a jsou zde zveřejněny pro informaci o současném stavu projednávání, nejedná se o schválené maximální limity. 

Ochratoxin A

Ochratoxin A (OTA) je látka produkovaná plísněmi rodu Aspergillus. Maximální limity ochratoxinu A jsou u vybraných potravin stanoveny nařízením Komise (ES) č. 1881/2006 a od jejich stanovení byly několikrát revidovány. Na půdě Evropské Komise bylo navrženo, aby se maximální limity stanovily i u některých dalších potravin, jako je např. sušené ovoce jiné než rozinky; kakao nebo pistácie.

V současné době jsou navrženy následující ML: 

Potravina

Návrh maximálních limitů (µg/kg)

Sušené hrozny révy vinné (korintky, rozinky a sultánky) a sušené fíky

Ostatní sušené ovoce 

Poznámka: Zvažuje se také nastavení ML pro datlovou šťávu

 8,0

2,0

Všechno koření včetně sušeného koření kromě Capsicum spp.  

Capsicum spp.  (sušené plody, celé nebo mleté, včetně chilli, mletého chilli, kayenského pepře a papriky) 

Směsi koření

15

 20

 
15

Sušené bylinky

Kořen zázvoru pro použití v bylinných čajích

Proskurník lékařský, kořeny smetanky lékařské, květy pomerančovníku (orange blossoms) pro použití v bylinných čajích

10

15

20

Slunečnicová, dýňová, melounová, konopná semena, sójové boby 

5,0

Pistácie umístěné na trh pro konečného spotřebitele nebo jako ingredience v potravinách

Poznámka: Zvažuje se také nastavení ML pro pistácie, jež mají být před umístěním na trh pro konečného spotřebitele nebo před použitím jako potravinová složka tříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny.

5,0

Kořen lékořice umístěný na trh pro konečného spotřebitele

Lékořicové bonbóny (candies) 

Poznámka: Zvažují se také možné další alternativy ke kategorii lékořicových bonbónů:
–       Čistě lékořicové cukrovinky: ML 50 µg/kg;
–       Ostatní lékořicové cukrovinky: ML 10 µg/kg (20 µg/kg).

20

20

 

 

Kakaový prášek

3,0

Pražená kávová zrna a mletá pražená káva kromě rozpustné kávy

3,0

Rozpustná káva (instantní káva)

5,0

  
Návrh rozdělit stávající kategorii 2.2.2 (v nařízení 1881/2006):

2.2.2 a: Všechny produkty pocházející z nezpracovaných obilovin, včetně zpracovaných výrobků z obilovin a obilovin určených k přímé lidské spotřebě kromě potravin uvedených v bodech 2.2.9, 2.2.10, 2.2.13, 2.2.2 b

3,0

2.2.2 b: Pečivo (včetně malého běžného pečiva), jemné a trvanlivé pečivo, sušenky, svačinky z obilovin a snídaňové cereálie

– produkty neobsahující olejnatá semena, skořápkové plody, sušené ovoce 

– produkty obsahující olejnatá semena, skořápkové plody, sušené ovoce

 

2,0

3,0

2.2.2 c: Nápoje podobné pivu (nápoj ze sladu)

3,0

 
Plánuje se také nastavení monitoringu pro OTA v šunce a sýrech.

Aflatoxiny

EFSA zrealizoval a publikoval nové vědecké stanovisko k aflatoxinům v potravinách, ve kterém byla zohledněna nová data a nové poznatky. Byla přepočítána rizika pro rozvoj rakoviny. Největší expozice je předpokládána z jemného pečiva obsahujícího suché skořápkové plody. Nicméně i přes přepočítání rizik závěr zůstává stejný – aflatoxiny představují vážné riziko ohrožení zdraví.

V současné chvíli probíhá diskuze k úpravě stávajícího ML (v nařízení 1881/2006) pro mandle a výrobky z nich a rozšíření ML pro další koření, bylinky, ochucovadla (condiments), zmrzliny a dezerty, kakao a výrobky z něj a obilný lepek.
 

T-2 a HT-2 toxiny

T-2 a HT-2 toxiny se řadí mezi trichotheceny a jsou produkovány některými plísněmi rodu Fusarium sp. Jejich obsah v obilovinách a výrobcích z nich je předmětem monitorování s cílem nashromáždit potřebná data pro úřad EFSA (maximální limity zatím nebyly stanoveny). EFSA revidoval TDI pro T-2 a HT-2 toxiny – nové TDI bylo stanoveno na úrovni 0,02 µg/kg těl. hm. (snížení na pětinu), ARfD 0,3 µg/kg těl. hm., včetně modifikovaných forem. Dle odhadu dietární expozice T-2 a HT-2 toxin pravděpodobně představuje riziko pro lidské zdraví. Aktuálně platí doporučení Komise ohledně přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin 2013/165/EU.

Podle indikativních hodnot z uvedeného doporučení jsou navrženy ML: 

 

Potravina

Poznámky

Navrhované ML pro sumu T-2 and HT-2 toxinu
(µg/kg)

1.

Nezpracované obiloviny

Maximální limit se vztahuje na nezpracované obiloviny uváděné na trh k prvotnímu zpracování

 

1.1

ječmen, kukuřice a tvrdá pšenice

Výjimka se týká pouze kukuřice, u které je zřejmé, např. na základě označování, místo určení, že je určena pouze k použití v procesu mokrého mletí (výroba škrobu)

100

1.2

oves (s plevou)

 

1250

1.3

jiné obiloviny

 

50

2

Zrna obilovin umístěná na trh pro konečného spotřebitele

 

 

2.1

oves, ječmen, kukuřice a tvrdá pšenice

 

50

2.2

jiné obiloviny

 

20

3

Výrobky z obilovin

 

 

3.1

obilné otruby, mleté výrobky z ovsa včetně ovesných vloček a mleté výrobky z kukuřice

 

50

3.2

jiné mleté výrobky z obilovin

 

20

3.3

Snídaňové cereálie složeny nejméně z 75 % obilných otrub, mletých ovesných produktů a/nebo kukuřičných mletých produktů

 

50

3.4

pečivo, ostatní pekárenské produkty včetně malého běžného pečiva, těstoviny, sušenky, svačinky z obilovin, snídaňové cereálie jiné než ty z kategorie 3.3

Těstoviny znamenají těstoviny s obsahem vody přibližně 12 %

20

3.5

obilné příkrmy určené pro kojence a malé děti a výživa pro děti

Maximální limit se vztahuje na sušinu produktu v okamžiku jeho umístění na trh 

Sušina je určena v souladu s nařízením (ES) č. 401/2006.

10

 

Deoxynivalenol

DON je mykotoxin, který je produkován zejména plísněmi rodu Fusarium, objevuje se hlavně v obilných zrnech. EFSA hodnotil riziko pro zdraví lidí i zvířat, které zahrnuje DON i jeho modifikované formy – 3-acetyl-DON, 15-acetyl-DON a DON-3-glukosid v potravinách a krmivech. Stanovil skupinový TDI pro výše zmíněné látky na 1 µg/kg těl. hm. Skupinová ARfD byla odvozena na 8 µg/kg těl. hm. Odhady akutní expozice jsou pod těmito hodnotami, nezvyšují zdravotní riziko pro lidi. Odhadovaná průměrná chronická expozice byla však nad TDI pro skupinu kojenců a dětí, vysoké expozice se objevily i u dospívajících a dospělých, což vzbuzuje obavy s ohledem na lidské zdraví. V nařízení č. 1881/2006 jsou stanoveny limity DON v obilovinách a výrobcích z nich pouze pro DON jako takový, bez modifikovaných forem.

Po diskuzi s členskými státy EK navrhla ML pouze pro DON jako takový (bez jeho modifikovaných forem, pro které není v současné chvíli dostatek dat pro stanovení ML). V budoucnu se bude jednat i o modifikovaných formách.

EK tedy navrhuje ML pro samostatný DON a střední míru snížení ze stávajících limitů (viz tabulka níže). 

1

Potravina

Poznámky

Navržené ML pro DON (µg/kg)

1.1

Nezpracované obiloviny

kromě rýže, produktů v kat. 1.2, 1.3 a nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím 

maximální limit se vztahuje na nezpracované obiloviny uváděné na trh k prvotnímu zpracování

1000

1.2

Nezpracovaná tvrdá pšenice a nezpracovaná kukuřice

výjimka se týká pouze nezpracované kukuřice, u které je zřejmé, např. na základě označování, místa určení, že je určena pouze k použití v procesu mokrého mletí (výroba škrobu) 

maximální limit se vztahuje na nezpracované obiloviny uváděné na trh k prvotnímu zpracování

1250

1.3

Nezpracovaný oves (s plevou)

maximální limit se vztahuje na nezpracované obiloviny uváděné na trh k prvotnímu zpracování 

V případě ovsa s plevou se maximální limit vztahuje na oves včetně plev – pokud pleva není poživatelnou částí, tak pak se maximální limit na ni nevztahuje

1750

1.4

Obiloviny umístěné na trh pro konečného spotřebitele

kromě rýže

750

 

1.5

Produkty z mletých obilovin

kromě rýžových produktů a produktů v kat. 1.6

600

1.6

Mleté produkty z kukuřice

zde se stále jedná o možném rozdělení této kategorie na dvě podkategorie (podle velikosti částic pomleté frakce) s dvěma maximálními limity

1000

1.7

Pečivo, ostatní pekárenské produkty včetně malého běžného pečiva, svačinky z obilovin a snídaňové cereálie

kromě rýžových produktů

400

1.8

Těstoviny

Těstoviny znamenají těstoviny s obsahem vody přibližně 12 %

500

1.9

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti

kromě rýžových produktů 

maximální limit se vztahuje na sušinu produktu v okamžiku jeho umístění na trh 

sušina je určena v souladu s nařízením (ES) č. 401/2006

150

 

Kyanogenní glykosidy

Kyanogenní glykosidy jsou přírodní toxiny, které chrání rostliny před škůdci. U člověka mohou způsobit otravu v důsledku blokování enzymu přenášejícího kyslík. 

EK po konzultaci s členskými státy představila návrh maximálních limitů (ML) pro kyselinu kyanovodíkovou pro lněné semeno, maniok, mouku z manioku a dále pro mandle: 

Potravina

Návrh ML pro kyselinu kyanovodíkovou v mg/kg  

Nezpracované celé, rozdrcené, rozemleté, rozloupnuté a rozsekané lněné semeno (*) 

Poznámka: Jako další možnost se také zvažuje tuto kategorii rozdělit na:
–       Celé olejnaté semeno: ML 250 mg/kg
–       Rozdrcené, rozemleté, rozloupnuté a rozsekané lněné semeno: ML 150 mg/kg

225

Nezpracované celé, rozdrcené, rozemleté, rozloupnuté a rozsekané mandle uváděné na trh pro konečného spotřebitele (**) (***)  (****)

35

Maniok (čerstvý, loupaný)

50

Mouka z manioku (tapioka)

10

 
(*) ML se nevztahuje na lněné semeno určené pro produkci oleje.
(****) Maximální hladina se nevztahuje na hořké mandle prodávané v malém množství a s uvedeným jasným varováním: Lze pouze použít k vaření a pečení. Ne ke konzumaci jako syrové.
 

Δ9-THC (Δ9-tetrahydrokanabinol)

Úřad EFSA provedl hodnocení akutní dietární expozice Δ9-THC. Z hodnocení vyplývá, že v některých případech existuje zdravotní riziko plynoucí z překročení akutní referenční dávky (AfRD 1 µg/kg tělesné váhy) pro dospělé.

EK představila návrh ML pro sumu Δ9-THC a jeho kyseliny Δ9-THCA pro konopná semena a výrobky z nich nebo je obsahující (viz tabulka níže): 

Potravina

Návrh ML (suma Δ9-THC a Δ9-THCA) v mg/kg

Konopná semena

3,0

Rozemletá konopná semena (prášek z konopných semen), (částečně) odtučněná konopná semena (výlisky – koláč) (mouka z konopných semen), otruby z konopných semen

3,0

Konopný olej

7,5

  

Opiové alkaloidy

Opiové alkaloidy jsou přítomny v opiu (pryskyřice z nezralých makovic máku setého). Mezi zástupce opiových alkaloidů patří například morfin, kodein, thebain, noskapin, papaverin a další. Tyto alkaloidy mohou kontaminovat (například při sklizni) maková semena, která přirozeně opiové alkaloidy neobsahují (nebo jen v nepatrné míře), a skrze ně se dostat do potravin. Některé skupiny populace jako například těhotné ženy, kojenci, osoby starší 75 let nebo osoby se zhoršenou respirační funkcí jsou citlivější na nepříznivé účinky morfinu, hlavního opiového alkaloidu v máku. EK navrhla ML pro některé opiové alkaloidy v máku a v některých produktech obsahující mák (viz tabulka). 

Návrh ML pro opiové alkaloidy:

Potravina

Navrhovaný ML pro morfinové ekvivalenty (*) mg/kg

Celá, rozdrcená, rozemletá maková semena umístěná na trh pro konečného spotřebitele 

20

Pekařské výrobky (**) obsahující maková semena a/nebo produkty z nich odvozené (***)

1,5

 
(*) maximální hladina se vztahuje na součet morfinu a kodeinu, přičemž na hladinu kodeinu se použije faktor 0,2, tj. maximální hladina se vztahuje na součet morfin + 0,2 x kodein.
(**) pekařské výrobky zahrnují také pochoutky a snacky na bázi mouky k přímé spotřebě
(***) provozovatel potravinářského podniku dodávající mák provozovateli potravinářského podniku vyrábějící pekařské výrobky poskytne takovému výrobci veškeré potřebné informace, případně včetně analytických údajů, aby umožnil výrobci pekařských výrobků uvádět na trh výrobky v souladu s maximálním limitem


Glykoalkaloidy

Podle EFSA stanoviska z roku 2020 může u mladších skupin populace existovat zdravotní riziko související s expozicí glykoalkaloidů (GA) z brambor a výrobků z nich. U dospělých může existovat zdravotní riziko během vysoké spotřeby brambor a bramborových výrobků obsahujících GA.

Aktuálně je cílem vypracovat návrh doporučení Komise k monitorování obsahu glykoalkaloidů solaninu a chaconinu v bramborech a zpracovaných výrobcích z nich, zejména z důvodu vysokých hladin zjištěných v bramborových lupíncích. Diskutuje se také otázka analytického stanovení GA, identifikace zásad správné praxe a zvažuje se stanovení indikativní hladiny na úrovni asi 100 mg/kg.


Akrylamid

Nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách uvádí povinnost po určité době přezkoumat stávající porovnávací hodnoty pro potraviny uvedené v příloze IV tohoto nařízení.

Zároveň toto nařízení uvádí, že by mělo být zváženo stanovení maximálních limitů (jako doplnění nař. 2017/2158) akrylamidu v určitých potravinách.

Aktuálně probíhá diskuze nad změnami porovnávacích hodnot a možné stanovení ML v potravinách z přílohy IV nařízení 2017/2158: 

Potravina

Aktuální porovnávací hodnota (µg/kg) z nařízení 2017/2158

Navržená nová porovnávací hodnota (µg/kg)

Navržený maximální limit (µg/kg)

Hranolky (k přímé spotřebě) 

Umístěné na trh k přímé spotřebě nebo po přípravě v laboratoři podle instrukcí na obalu (standardizovaná smažicí procedura).

500

500

850

Bramborové lupínky z čerstvých brambor a z bramborového těsta Bramborové krekry

Jiné bramborové výrobky z bramborového těsta

750

700

1000

Měkký chléb

a) Pšeničný chléb

b) Měkký chléb, jiný než pšeničný chléb

 

50

100

 

50

75

 

75

125

Snídaňové cereálie (kromě obilné kaše, nepečených müsli, lisovaných ovesných vloček)

— výrobky z otrub a celozrnné cereálie, obalená zrna pufovaná v pufovacím dělu

— pšeničné (včetně pšenice špaldy) a žitné výrobky (včetně vloček)*

— výrobky z kukuřice, ječmene a rýže (včetně vloček)*

neobalená zrna pufovaná v pufovacím dělu**

— granola (křupavé müsli) 

* jiné než celozrnné cereálie a/nebo jiné než otrubové cereálie. Obilovina přítomná v největším množství určuje kategorii.

**  včetně snídaňových cereálií se zrny pufovanými v pufovacím dělu jako přísady v největším množství

 

 

 
300

 

300

 

150

 

 

 

 

 
300

 

250

 

150

 

450

 

125

 

 

 
500

 

350

 

250

 

600

 

200

Sušenky a oplatky

Krekry s výjimkou bramborových krekrů (včetně obilných pikantních snacků)

Křupavý chléb a suchary

Perník

Ostatní jemné/trvanlivé pečivo a koláče

350

400

 

 
350

800

300

300

 

 
300

700

200

500

500

 

 
400

1000

300

Pražená káva

400

400

500

Instantní (rozpustná) káva

850

850

1000

Náhražky kávy

a) náhražky kávy výhradně z obilovin

b) náhražky kávy ze směsi obilovin a čekanky

c) náhražky kávy výhradně z čekanky 

(*) Porovnávací hodnota a maximální limit, která se použije na náhražky kávy ze směsi obilovin a čekanky, zohledňuje relativní podíl těchto složek v konečném výrobku

 

500

 
(*)

 
4000

 

450

 
(*)

 
3500

 

600

 
(*)

 
4500

Potraviny pro malé děti, obilné příkrmy pro kojence a malé děti, kromě sušenek a sucharů

40

40

50

Sušenky a suchary pro kojence a malé děti uváděné na trh pro kojence

150

100

125

  

Dále jsou navrhovány nové porovnávací hodnoty pro další potraviny, z nichž některé jsou uvedeny v doporučení Komise (EU) 2019/1888 o monitorování přítomnosti akrylamidu v některých potravinách, a jiné byly určeny na základě aktuálních dat o výskytu akrylamidu v potravinách. 

Potravina

Porovnávací hodnota

Odpovídající zmírňující opatření Nařízení 2017/2158

Rösti

800 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I + Ib              

Ostatní bramborové pokrmy (pečené nebo smažené) (včetně bramborových kroket)

300 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I + Ib              

Hranolky z kořenové a hlíznaté zeleniny

500 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I + Ib              

Oxidované černé olivy

850 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, ??

Ovocné lupínky/chipsy

250 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I + Ia

Zeleninové hranolky jiné než bramborové a obilné lupínky

700 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I + Ia

Zpracovaná cibule

700 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I + Ia

Kakaový prášek

400 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, V

   

Glycidyl estery a 3-MCPD estery

Evropská Komise na jednání pracovní skupiny pro kontaminanty v potravinách otevřela diskuzi ohledně možnéhonastavení maximálních limitů (ML) pro 3-MCPD estery (3-MCPDE) a glycidyl estery (GE) u skupin potravin jiných, než jsou rostlinné oleje, rybí oleje, počáteční kojenecká a pokračovací výživa a výživa pro malé děti. V úvahu připadají ML pro následující kategorie potravin: margaríny a podobné produkty; rybí maso/produkty; obilné příkrmy pro kojence a malé děti (včetně sušenek a sucharů); pokrmy k přímé spotřebě pro kojence a malé děti; chléb a pečivo jiné než křupavý chléb; křupavý chléb; sušenky (včetně sušenek s náplní); krekry; trvanlivé pečivo a koláče; majonéza; koření a extrakty; doplňky stravy obsahující speciální mastné kyseliny; bramborové/zeleninové lupínky; hranolky; (čokoládové) pomazánky; snídaňové cereálie.

Aktuálně se diskutuje, jestli navrhnout jednotlivé hodnoty ML pro dané kategorie potravin nebo zvolit ML jen u některých kategorií potravin a u jiných by se ML určil výpočtem na základě obsahu tuku v potravině a aktuálně platných ML pro GE a 3-MCPDE v rostlinných tucích/olejích a rybích olejích. 

 

Některá další témata aktuálně diskutována na půdě Evropské Komise:

  • Perfluoroalkylované (PFAS) látky v potravinách – diskuse o možném stanovení ML a o doporučení pro sledování PFAS v potravinách;
  • Hexabromocyklododekany (HBCDD) v potravinách – stanovisko EFSA a diskuse o opatřeních navazující na stanovisko EFSA – nastavení monitoringu pro získání dalších dat o výskytu.
  • Dioxiny a PCB v některých potravinách – diskuze o přezkumu a stanovení maximálních limitů.