Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Aktuální agrotechnická opatření pro potlačení populací hraboše polního do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Aktuální agrotechnická opatření pro potlačení populací hraboše polního

Vydáno: 25.9.2020
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Informace ÚKZÚZ

V současné době jsme svědky dvouleté silné gradace hraboše polního, který již způsobil zemědělcům ztráty odhadované na 2 mld. korun. ÚKZÚZ již dříve doporučil zejména v nejvíce kalamitou ohrožených okresech nezakládat porosty meziplodin. V kombinaci s tím je vhodné pracovat také s plochami s výdrolem, který slouží jako zdroj potravy a úkrytu pro hraboše.

V ČR byla v souvislosti s pokračující gradací hraboše polního vydána 3. září 2020 tři nařízení o výjimečném použití rodenticidů. Zemědělci tak mají za zpřísněných podmínek a s maximálním ohledem na ochranu necílových živočichů možnost aplikovat přípravky proti hraboši ve zvýšené dávce do nor, a na pozemcích, kde výskyt dosáhl nebo překročil pětinásobek prahu škodlivosti, výjimečně i rozhozem.

V kombinaci s použitím rodenticidů je třeba zapojit i vhodná agrotechnická opatření, k nimž patří zejména kultivace půdy.

Populace hraboše se však nadále drží na vysoké úrovni i po posklizňové kultivaci půdy. Příčinou mohou být i technologie vyžadující zelený pokryv půdy. Hlavní plodiny jsou tak v krátkém sledu střídány meziplodinami nebo dusík vázajícími plodinami, které skýtají hrabošům úkryt a dostatek celoročního zdroje potravy.

Jestliže dříve byla pole ponechána bez rostlinného pokryvu alespoň měsíc, hraboši se museli i z nekultivovaných ploch přesunout na nezemědělskou půdu, kde našli potravu a jejich zpětný návrat na pole osetá novou plodinou mohl trvat delší dobu. Škody na vzešlém porostu pak nemusely být tak velké.  Dnes se trvalým útočištěm hraboše stávají samotná pole.

Plochy pro hraboše s neatraktivním pokryvem donutí populace opustit pole. Pokud se udrží plochy bez zeleného pokryvu (a to včetně plevelů) minimálně měsíc, hraboší populace vyčerpají zásoby, sníží se množivost a opustí pozemky.

Proto mimo klasického zpracování půdy do větší hloubky a následného upěchování ÚKZÚZ doporučuje zbavit se na polích výdrolu, přestože obecně slouží jako mulč a chrání půdu před erozí a výparem a zároveň obohacuje půdu o organickou hmotu, která pak usnadní zpracování před setím.

V této souvislosti ÚKZÚZ již dříve doporučil nevysévat meziplodiny zejména v okresech postižených kalamitou nejvíce. Tam, kde byly přesto meziplodiny zasety v návaznosti na protierozní opatření, je nutné zvážit termín jejich likvidace s ohledem na výše zmíněné, a tedy zrušit po co nejdelší období pro hraboše tento „zelený most“.

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021