Bezpečnost potravin

Aktualizováno – Srovnání zákl. požadavků na označování balených a nebalených potravin

Vydáno: 15. 12. 2014
Autor: PK ČR

PK ČR aktualizovala srovnání týkající se označování balených a nebalených potravin.

V návaznosti na výsledky koordinační schůzky Ministerstva zemědělství ČR s dozorovými orgány PK ČR aktualizovala srovnání týkající se označování balených a nebalených potravin.

PK ČR upozorňuje, že všechna označení jsou smyšlená a použitá jen pro účely názorné ukázky toho, jak k požadavkům přistupovat. Lze i nadále předpokládat, že tento leták bude doplněn v závislosti na přístupu národních autorit. PK ČR dále upozorňuje, že je nutné rozlišovat mezi obchodními názvy potravin a názvy zákonnými (event. popisnými či vžitými). V některých případech se mohou překrývat. Dále také upozorňuje, že v řadě případů lze povinné údaje vyžadované k uvedení v blízkosti místa nabízení potraviny uvést v její těsné blízkosti  – to zákon o potravinách nevylučuje, nesmí to být však naopak (tyto údaje lze de facto různě kombinovat, avšak ne v rozporu se zákonem). Při označování výrobce u čerstvého ovoce a zeleniny a u ryb PK ČR vychází analogicky ze stávajících právních předpisů (v těchto případech nelze hovořit přímo o výrobci).

Co se uvádění alergenů u pokrmů týká, PK ČR vychází z návrhu vyhlášky na označování potravin, která je nyní v připomínkovém řízení. Nemusí se tedy jednat o konečný stav.

Tento informační leták nemusí vyjadřovat stanoviska všech členů PK ČR.

Zdroj:  PK ČR