Bezpečnost potravin

Aktualizovaná zpráva EFSA o furanu v potravinách

Vydáno: 2. 9. 2011
Autor: MZe

Zpráva EFSA ze dne 1. 9. 2011.

Po shromáždění nejnovějších údajů od členských států EU vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 1. září 2011 zprávu o výsledcích monitorování úrovně furanu v potravinách. Je to v pořadí již třetí zpráva o obsahu furanu v potravinách, kterou úřad vydal od roku 2009.

Zpráva zahrnuje posouzení údajů z let 2009 a 2010 a obsahuje 17 % nových údajů. Hodnotí data o obsahu furanu ze vzorků odebraných a analyzovaných v letech 2004 – 2009 a navíc, oproti předcházejícím zprávám, představuje odhady expozice pro různé populace. Analýza zahrnuje celkem 5050 analytických výsledků poskytnutých 20 zeměmi.

Největší množství furanu bylo zjištěno v kávě, přičemž průměrné hodnoty se pohybovaly od 45 μg/kg u vařené kávy po 3 660 μg/kg u pražených kávových zrn. U ostatních kategorií potravin (mimo kávu) se průměrné hodnoty pohybovaly mezi 3,2 μg/kg u kojenecké výživy po 49 μg/kg u mixovaných dětských zeleninových pokrmů. Průměrná expozice byla odhadnuta na 0,03 – 0,59 μg/kg/den u dospělých, 0,02 – 0,13 μg/kg/den u mládeže, 0,04 – 0,22 μg/kg/den u ostatních dětí, 0,05 – 0,31 μg/kg/den u batolat a 0,09 – 0,22 μg/kg/den u kojenců. Za hlavní zdroj expozice (průměrně z 85 %) byla označena vařená káva.

Furan a jeho deriváty patří mezi přirozeně se vyskytující sloučeniny, které se nacházejí ve velmi nízké koncentraci v řadě potravin a nápojů, kde se podílejí na chuti a vůni. Furan je klasifikován jako možný karcinogen pro člověka. Údaje o příjmu furanu z potravin však naznačují, že koncentrace furanu v potravinách je značně pod úrovní, která by mohla působit škodlivě. Je však zapotřebí ve výzkumu furanu pokračovat, a to proto, aby potraviny pro spotřebitele byly stále bezpečnější a zdravější. EFSA proto doporučuje, aby se monitorování furanu v budoucnosti zaměřilo na předhřívané (pre-heated) potraviny, pro které není v současné době dostatek dat.

Více informací a zprávu můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/datex110901.htm

Zdroj: EFSA