Bezpečnost potravin

Aktualizace registru aromatizujících látek v EU

Vydáno: 30. 4. 2004
Autor:

Rozhodnutím Komise 2004/357 z 20. dubna 2004 byl aktualizován registr aromatizujících látek povolených v EU.

Dne 20. dubna 2004 bylo publikováno ve Věstníku EU (OJ L 113, 20. 4. 2004, s. 28) rozhodnutí Komise 2004/357, které novelizuje rozhodnutí 1999/217/ES pokud jde o registr aromatizujících látek. Do registru byla přidána řada nových aromatizujících látek, některé jiné byly z registru odstraněny.

Rozhodnutí 2004/357/ES [pdf ; 128600 bytů]