Bezpečnost potravin

Aktualizace opatření proti pěti karanténním škodlivým organismům bramboru

Vydáno: 28. 7. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ

Aktualizace fytosanitárních opatření proti háďátku bramborovému (Globodera rostochiensis), háďátku nažloutlému (G. pallida), původci bakteriální hnědé hniloby (Ralstonia solanacearum), původci bakteriální kroužkovitosti bramboru (Clavibacter sepedonicus) a původci rakoviny bramboru (Synchytrium endobioticum).

Dne 15. 7. 2022 vstoupila v platnost nová prováděcí nařízení Komise, která nahrazují původní směrnice Rady 2007/33/ES, 98/57/ES, 93/85/EHS, 69/464/EHS, a která aktualizují opatření k eradikaci a prevenci šíření pěti karanténních škodlivých organismů bramboru:

 

Prováděcí nařízení Komise se uplatňují přímo ve všech členských státech EU, a to okamžitě po jejich vstupu v platnost, aniž by se musely převádět do vnitrostátního práva, a jsou závazné v celém rozsahu pro všechny členské státy EU.

V souvislosti s výše uvedenými prováděcími nařízeními Komise budou zrušeny vyhláška č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby.

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock