Bezpečnost potravin

Aktualizace nařízení o zesílené kontrole dovozu některých potravin

Vydáno: 10. 7. 2013
Autor: sukova1

Nařízením 618/2013/EU se aktualizuje nařízení 669/2009/ES týkající se zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu.

Prováděcí nařízení 618/2013/EU mění přílohu I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
V rámci pravidelné čtvrtletní revize dochází ke zpřísnění nebo k uvolnění některých položek zařazených do režimu zesílené úřední kontroly.

Zpřísnění se týká zásilek sušených fazolí z Nigerie a hlávkového zelí (Brassica oleracea) z Číny.

Naopak není nadále opodstatněná zesílená kontrola zeleniny rodu Brassica z Thajska, podzemnice olejné z Jižní Afriky a granátových jablek z Egypta.

Vzhledem k tomu, že v zájmu jasnosti je třeba změnit seznam reziduí pesticidů v poznámkách uvedených v příloze I nařízení  669/2009/ES tak, aby byl zajištěn jejich soulad s definicí podle nařízení 396/2005/ES  o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech, nahrazuje se celá příloha I.

Úřední věstník EU, L 175, 27. 6. 2013, s. 36