Bezpečnost potravin

Aktualizace nabídky stanovení obsahu metanolu v alkoholických nápojích

Vydáno: 12. 5. 2014
Autor: SZÚ

Informace SZÚ ze dne 12. 5. 2014.

Vzhledem k čím dál menšímu zájmu občanů o stanovení obsahu metylalkoholu v alkoholických nápojích ve Státním zdravotním ústavu – Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků se zvyšuje s platností od 12.5.2014 poplatek za analýzu 1 vzorku alkoholického nápoje na 800 Kč bez DPH.

Zdůvodnění: Metoda používaná pro stanovení metanolu v naší laboratoři vyžaduje před každou sérií analýz alkoholických nápojů změnu konfigurace k tomu používaného zařízení, jeho cca jednodenní stabilizaci, kalibraci a potom konečně analýzu zpravidla jediného vzorku a vzápětí návrat do původního stavu včetně nové stabilizace. Analýza zpravidla jediného vzorku měsíčně nám „zablokuje“ zařízení v pořizovací ceně několika milionů Kč na dva dny, což je pro nás ekonomicky neúnosné. Jsme si vědomi, že riziko otravy metanolem z alkoholických nápojů vyrobených v roce 2012 definitivně nepominulo (několik tisíc lahví nebylo stále odhaleno), přesto se nám jeví ze všech ostatních nezdravotních důvodů jako nejvýhodnější nechat lahev legálním způsobem zlikvidovat ve sběrném dvoře a neriskovat i smrtelnou otravu konzumací podezřelého obsahu zvlášť jediné lahve.

Všechny předchozí informace uvedené na webových stránkách SZÚ nadále platí.

Informace podávají:

Ing. Karel Vrbík, tel. 267082554, email: vrbik@szu.cz
Mgr. Václav Ševčík, tel. 267082347, email: vaclav.sevcik@szu.cz

Zdroj:  SZÚ