Bezpečnost potravin

Aktivní obaly

Vydáno: 16. 10. 2002
Autor:

součásti obalu indikátory teploty, obsahu kyslíku, obsahu oxidu uhličitého, aplikace v USA, Francii, Holandsku

K nejnovějším trendům v oblasti balení potravin patří tzv. „aktivní obaly“. Jedná se o aplikaci různých indikátorů na obalech potravin.  V současnosti se komerčně nabízejí indikátory teploty a složení atmosféry. Například, když se chlazená potravina, která nesmí být skladována při vyšší teplotě než 5 oC, po určitou dobu dostane do prostředí s teplotou nad touto limitní hranicí, indikátor teploty na povrchu obalu nevratně změní barvu. Na první pohled je pak zřejmé, že s výrobkem, nebylo náležitě nakládáno. Aplikace těchto indikátorů jsou doporučovány i pro zmrazované potraviny, mohou se uplatnit u zahřívaných produktů a podobně.
Indikátory obsahu kyslíku zase informují o neporušenosti obalu potravin balených v inertní atmosféře. Indikátor změní barvu, jestliže obsah kyslíku v potravinách balených v ochranné atmosféře (uzeniny, lahůdky) překročí určitou hranici. Je to jednoduchý systém, jasně identifikovatelný a má rychlou odezvu. Spotřebitel tak okamžitě pozná, že s výrobkem není něco v pořádku. Přítomnost ochranné atmosféry obvykle s nízkým obsahem kyslíku je jedním z faktorů, na němž je založena stabilita výrobku. Komerčně jsou nabízeny i indikátory zvýšeného obsahu oxidu uhličitého, které podávají důkaz o mikrobiálních změnách v potravině mnohem dříve, než se obal začne nafukovat a než je změna patrná vizuálně.
Indikátory teploty používají někteří výrobci v USA při balení chlazených masných a mléčných výrobků. V Evropě je používají obchodní řetězce Monoprix ve Francii a Albert Heijn v Holandsku pro balené potraviny vyšší jakosti. Indikátory kyslíku v kombinaci s absorbéry kyslíku se používají v Japonsku pro dlouhodobě skladovatelné pohotové pokrmy. Na českém trhu se s těmito indikátory na obalech potravin zatím nesetkáme.
Moderní obchod, 2002, č. 10, s. 42.