Bezpečnost potravin

Aktivity Informačního centra bezpečnosti potravin v roce 2017

Vydáno: 20. 4. 2018
Autor: ICBP MZe

ICBP zajišťuje tematické webové stránky, přednášky, výukové programy, vzdělávací akce, aplikace do mobilních telefonů, publikace.

Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP) Ministerstva zemědělství zajišťovalo také v uplynulém roce 2017 komunikaci se širokou spotřebitelskou a odbornou veřejností.

Hlavní informační kanál – webové stránky www.bezpecnostpotravin.cz – nabídly uživatelům zajímavé články z oblasti bezpečnosti potravin a správného stravování, zprávy dozorových orgánů, varování před závadnými potravinami, pozvánky na odborné i zábavně vzdělávací akce a řadu dalších informací. Sledovanost těchto stránek opět vzrostla – ve srovnání s rokem 2016 stoupl počet návštěv z 1 519 849 na 2 017 835.

Na webových stránkách www.viscojis.cz, www.viscojis.cz/teenswww.foodsafety.cz byla v průběhu roku 2017 zajištěna aktualizace dat a vloženy nové příspěvky pro jednotlivé cílové skupiny.

V roce 2017 bylo realizováno 10 přednášek, kterých se dohromady zúčastnilo 402 spotřebitelů. V rámci vzdělávání dětí a mládeže proběhlo celkem 160 vzdělávacích programů, na kterých bylo s problematikou správné výživy a bezpečného zacházení s potravinami seznámeno 5 161 žáků základních a mateřských škol.

V průběhu roku 2017 realizovalo ICBP 3 zábavně vzdělávací akce pro děti: při příležitosti Mezinárodního dne dětí na Střeleckém ostrově v Praze, na oborové výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích a v Národním zemědělském muzeu Praha. Těchto akcí se zúčastnilo bezmála 2000 dětí.

Od listopadu 2017 byla uživatelům internetových stránek www.bezpecnostpotravin.cz   v rámci aplikace do mobilních telefonů „Víš, co jíš?“ zpřístupněna nová část aplikace nazvaná „Výživa v kostce“, která vedle přehledných a praktických informací ze světa výživy nabízí také výpočet indexu tělesné hmotnosti a potřeby energie a živin.

E-learningový kurz pro pedagogy a studenty středních škol s potravinářským zaměřením  a gymnázií „Výživa ve výchově ke zdraví“ byl aktualizován a doplněn o další moduly a v říjnu 2017 byl spuštěn jeho druhý ročník, do kterého se přihlásilo celkem 33 škol.

Během roku 2017 bylo dále v rámci činnosti ICBP publikováno a je postupně distribuováno přibližně 81 000 kusů materiálů s problematikou bezpečnosti potravin a zdravé výživy.

Informační centrum bezpečnosti potravin MZe