Bezpečnost potravin

Aktivity ICBP pro rodiče a děti nejen v období koronavirové pandemie

Vydáno: 29. 4. 2020
Autor: ICBP

Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství připravilo přehled aktivit pro děti, které je nejen zabaví, ale i poučí.

 

Celodenní péče o děti, domácí výuka a zajištění činorodého programu po splnění školních povinností znamená pro mnoho rodičů velkou zátěž. S inspirací, jak děti zabavit a přitom je i něčemu novému naučit, přichází Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství (ICBP), které sice primárně poskytuje informace z oblasti bezpečnosti potravin a výživy odborníkům i laické veřejnosti, ale ve své osvětové činnosti nezapomíná ani na děti. Na svých webových stránkách www.bezpecnostpotravin.cz a www.viscojis.cz/teens nabízí ICBP řadu her, omalovánek, pexes a videí, které budou děti nejen bavit, ale seznámí je také s potravinami pro zdraví prospěšnými nebo naopak škodlivými, s životem domácích zvířat a výrobou potravin, s bezpečným zacházením s potravinami, se správným skladováním a mnoha dalšími užitečnými a zajímavými informacemi z oblasti potravinářství a zemědělství.
Všechny materiály jsou na webových stránkách k dispozici zdarma.

Pro nejmenší děti připravilo ICBP maxiomalovánky Připravujeme oběd a Jedeme na výlet sestavené tak, aby si děti při jejich vybarvování uvědomily, že při přípravě pokrmů je třeba dodržovat hygienická pravidla, že je důležité oddělovat syrové a tepelně upravené potraviny a používat jen nezávadné suroviny z bezpečných zdrojů. Omalovánky Víš, co jíš? Vybarvi si obrázek obsahují obrázky některých druhů tuzemského ovoce a zeleniny a domácích i volně žijících zvířat doplněné krátkými říkankami.

Nejmenším dětem, ale i malým školákům jsou určena také pexesa. Pexeso Víš, co jíš? Živiny naučí děti rozdělovat potraviny do skupin podle obsahu živin, pexeso Školní mléko jim umožní seznámit se s mléčnými výrobky, jejich původem a získáváním. Pexeso Zdravé potraviny seznamuje děti s potravinami vhodnými pro jejich stravování, pexeso Víš, co jíš? České ovoce a zelenina je obohacuje o znalosti nejběžnějších druhů u nás pěstovaného ovoce a zeleniny. Pexeso Víš, co jíš? s obrázky potravin rostlinného a živočišného původu pomáhá dětem naučit se rozlišovat nezávadné, bezpečné potraviny od potravin zkažených a ohrožujících zdraví prostřednictvím smajlíku v pravém horním rohu každé kartičky. Na téma poznávání bezpečných a nebezpečných potravin je zaměřeno také interaktivní pexeso.

Tuto věkovou skupinu jistě zaujme i hra Hledej s myškou zdravé potraviny, v níž myška překonává různé nástrahy a učí děti rozlišovat zdravé a nezdravé potraviny. Pro starší děti je připravena hra Oběšenec, ve které je potřeba výběrem vhodných písmen uhádnout slovo související s výživou, poruchami příjmu potravy, nemocemi z potravin apod.

Další ze série her pro děti jsou interaktivní skládačky – puzzle. Při skládání puzzle Lednice musí děti zařadit potraviny v lednici na správné místo a seznamují se tak se zásadami správného a bezpečného skladování. Puzzle Svačina zase umožňuje dětem sestavit obrázek zdravé svačiny.

Hra Oddělujte potraviny funguje podobně jako hra Tetris a učí děti, že oddělování syrových potravin od tepelně zpracovaných hraje zásadní roli v předcházení nemocem z potravin.

Větší děti mohou také využívat další produkt z nabídky ICBP – Motivační kalendář Víš, co jíš? Zdravě a s chutí, do kterého každý den vyplňují políčka a zaznamenávají druhy zkonzumovaných potravin a nápojů, pohybovou aktivitu a hygienické zásady. Pak již záleží jen na rodičích, jestli snahu dětí ocení a odmění je podle svého uvážení. Kalendář je doplněn doporučenými denními dávkami potravin při běžném režimu dítěte.

Pro větší děti je určena také brožura Pět klíčů k bezpečnému stravování, která vychází ze zásad Světové zdravotnické organizace (WHO) a seznamuje děti se základními pravidly bezpečného zacházení s potravinami. K ověření získaných vědomostí slouží test na konci brožury.

Do života domácích zvířat mohou děti nahlédnout prostřednictvím videí. Jak žijí zvířata u drobných chovatelů nebo na farmách, ale i výrobu některých potravin živočišného původu dětem přiblíží videa Drůbež,  Králíci, Krávy, Ovce a Prasata.

Bezpečnému zacházení s potravinami a správným hygienickým návykům v domácnosti učí krátká videa Jak zacházet se syrovým masem, Je ta voda pitná?, Křížová kontaminace – oddělená prkénka, Mytí rukou a Mytí rukou po návštěvě toalety. Jak vypadá farmářský trh a prodej ovoce a zeleniny ukazuje další krátké video Na farmářském trhu

Na webových stránkách www.viscojis.cz/teens  jsou rodičům, kteří chtějí dětem zpestřit a obohatit výuku v domácím prostředí, k dispozici pracovní sešity Jíme zdravě a s chutí Pracovní sešit pro žáky 1. – 3. ročníků ZŠ a Jíme zdravě a s chutí Pracovní sešit pro žáky 4. a 5. ročníků ZŠ. Pro žáky druhého stupně základních škol jsou určeny pracovní sešity Výživa ve výchově ke zdraví Pracovní sešit pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ a Výživa ve výchově ke zdraví Pracovní sešit pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ. Webové stránky obsahují kromě dalších výukových materiálů také více než 200 článků tematicky uzpůsobených dětem a mládeži.

A nejen děti, ale i jejich rodiče se díky produktům ICBP mohou vzdělávat. Na webových stránkách www.bezpecnostpotravin.cz  jsou pro ně připraveny komplexní informace o problematice bezpečnosti potravin a systému jejího zajištění v ČR a zahraničí nebo informace o biopotravinách, potravinářských přídatných látkách, doplňcích stravy, geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, nových potravinách, potravinářské legislativě, ale i zajímavé publikace a videa s potravinářskou tematikou a mnohé další produkty. Široké spotřebitelské veřejnosti nabízí ICBP odborně garantované články o zdravém stravování a výživě, nemocech souvisejících s výživou, bezpečném zacházení s potravinami či doporučení, jak nakupovat, prostřednictvím webových stránek www.viscojis.cz.

Věříme, že nabídka aktivit ICBP pomůže dětem vyplnit volný čas a získat nové poznatky z oblasti správné výživy a bezpečnosti potravin.

Informační centrum bezpečnosti potravin