Bezpečnost potravin

Akční plán Národního antibiotického programu 2019-2022

Vydáno: 25. 2. 2019
Autor: SZÚ

Motem akčního plánu je zachování účinné léčby infekčních onemocnění u lidí a zvířat.

Antibiotika jsou léky, jejichž používání přispělo zásadním způsobem k proměně moderní medicíny. Používání antibiotik je hlavní příčinou vzniku antibiotické rezistence. Infekce vyvolané rezistentními bakteriemi jsou hůře léčitelné. Následky infekce vyvolané rezistentními bakteriemi mohou být velmi závažné. Narůstající antibiotická rezistence je celosvětovým problémem.

 

Akční plán Národního antibiotického programu České republiky (AP NAP) na období 2019-2022 Akční plán Národního antibiotického programu České republiky (AP NAP) na období 2019-2022 (791,21 KB)  

Příloh AP NAP 2019 Příloha AP NAP 2019 (622,87 KB)  

Usnesení vlády ze dne 28. ledna 2019 č. 75 Usnesení vlády ze dne 28. ledna 2019 č. 75 (128,45 KB) o Akčním plánu Národního antibiotického programu České republiky na období 2019-2022

 

Zdroj: SZÚ