Bezpečnost potravin

Akční plán FDA pro zajištění nezávadnosti čerstvých zemědělských produktů

Vydáno: 27. 10. 2004
Autor:

FDA vydal dokument nazvaný "Bezpečnost zemědělských plodin od produkce po spotřebu - Akční plán 2004 k minimalizaci výskytu alimentárních onemocnění spojených s konzumací čerstvé zeleniny a ovoce, který podrobně stanoví čtyři základní kroky ke splnění daného cíle.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) vydal publikaci nazvanou „Bezpečnost zemědělských plodin od produkce po spotřebu – Akční plán 2004 k minimalizaci alimentárních onemocnění spojených s konzumací čerstvé zeleniny a ovoce“. Plán rozpracovává a upřesňuje návrh akčního plánu z června 2004. Pro snížení výskytu alimentárních onemocnění spojených s konzumací čerstvého ovoce a zeleniny jsou v akčním plánu stanoveny čtyři zásadní body
· předcházet/zamezit kontaminaci čerstvé zemědělské produkce patogenními mikroorganismy,
· v případě, že se kontaminace čerstvé produkce vyskytne, minimalizovat její dopady na lidské zdraví,
· zlepšovat komunikaci týkající se čerstvé produkce mezi producenty, zpracovateli a spotřebiteli,
· umožnit a podporovat relevantní výzkum.
K dosažení každého z uvedených bodů zahrnuje akční plán zahrnuje řadu jednotlivých kroků. Text celého dokumentu je možno získat na adrese 

http://www.foodsafetytoday.com