Bezpečnost potravin

Agrolesnictví – příležitost pro krajinu a zemědělství – nová výstava na střeše muzea

Vydáno: 3. 7. 2020
Autor: NZM

Tisková zpráva NZM

Agrolesnictví a jeho pestré systémy zemědělského hospodaření mohou konvenčním i ekologicky hospodařícím zemědělcům pomoci lépe se vypořádat s klimatickými změnami. Panelovou výstavu Agrolesnictví – příležitost pro krajinu a zemědělství mohou návštěvníci zhlédnout na střeše Národního zemědělského muzea od 30. června do 31. srpna.

Agrolesnictví je moderní způsob hospodaření pomáhající zvýšit odolnost agroekosystému vůči extrémním projevům počasí, které pozorujeme v posledních letech.

Jeho kořeny však sahají hluboko do dávné historie. Systém, kdy na poli rostly stromy a současně se zde polařilo nebo se pásl dobytek, byl kdysi častý i v českých zemích. Nevydržel však nástup intenzivního zemědělství a s rozvojem mechanizace postupně dřeviny na polích – stromy i keře – ustoupily traktorům a kombajnům. Společně s nimi zmizel z polí stín, vláha, úkryty pro drobné živočichy i celková propojenost krajiny. „Soukromě hospodařící sedláci na rodinných farmách vítají, že budou agrolesnické systémy zavedeny jako součást našeho zemědělství, protože přesně postihují, o čem moderní zemědělství má být, tedy zabezpečit vyrovnanou produkci, působit pozitivně na krajinu a životní prostředí, být dostatečně diverzifikované a odolné a mít na venkově sociální a mezigenerační propojenost,“ zmiňuje předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek.

Výstava představí agrolesnické systémy v různých formách a z různých pohledů. Seznámí návštěvníka jak s historií, tak s produkčními i mimoprodukčními přínosy agrolesnictví včetně adaptace na změnu klimatu, ochrany biodiverzity i zlepšení vodního režimu v krajině. Součástí prezentace budou praktické ukázky z Česka a Evropy i výsledky sociologického šetření, co si o agrolesnictví myslí sami zemědělci. „Jsme rádi, že můžeme v muzeu prezentovat nejen historii, ale i moderní trendy v zemědělských systémech, které právě agrolesnictví představuje. Jedná se o další ze série výstav zaměřených na prezentaci zemědělské vědy a výzkumu resortních organizací na střeše našeho muzea,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák.

Rozsáhlé lány postihuje velmi často větrná a vodní eroze. Hledání rovnováhy mezi potřebou zajistit dostatečné množství potravin a současným zachováním mimoprodukčních funkcí krajiny je dnes aktuálním veřejným tématem. Důkazem, jak silně rezonuje evropským prostorem, jsou Evropská zelená dohoda (European Green Deal) i letos zveřejněná strategie Evropské komise Z vidlí na vidličku (Farm to Fork).  Agrolesnictví nabízí v tomto ohledu řadu benefitů, a stále častěji se proto objevuje v hledáčku výzkumníků, ale i praktikujících zemědělců. „Komplexnost a multifunkčnost agrolesnictví jsou spojené i s řadou vědeckých otázek a dosud nepopsaných složitých přírodních vazeb, které v nás akademicích a výzkumnících budou vyvolávat neodolatelnou touhu je pochopit a popsat, abychom je mohli dále propojit do řešení celosvětových otázek spojených se změnou klimatu, potravinové bezpečnosti či zlepšení životního prostředí,“ říká Bohdan Lojka, předseda Českého spolku pro agrolesnictví a vedoucí katedry Tropických plodin a agrolesnictví, Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze.

Panelovou výstavu na střeše muzea připravila Asociace soukromého zemědělství ČR ve spolupráci s Českým spolkem pro agrolesnictví, Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Mendelovou univerzitou v Brně, Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Výzkumným ústavem živočišné výroby, Botanickým a Etnologickým ústavem Akademie věd ČR. Součástí výstavy budou také doprovodné přednášky.

 

Jitka Taussiková
tisková mluvčí
Národní zemědělské muzeum 

Zdroj: NZM