Bezpečnost potravin

Africký mor prasat: včasná detekce je klíčem pro zamezení šíření tohoto onemocnění

Vydáno: 18. 11. 2019
Autor: KM EFSA

Vědecké stanovisko EFSA


Foto: Shutterstock

Dne 5. listopadu 2019 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) Vědecké stanovisko týkající se hodnocení rizika afrického moru prasat v jihovýchodních zemích Evropy.  

Podle nového hodnocení rizika, provedeného Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, jsou lepší dohled, komunikace a spolupráce klíčem pro zamezení šíření afrického moru prasat v Evropě.  

Hodnocení odhaduje potenciál tohoto onemocnění v šíření napříč jihovýchodní Evropou. Podpora snah o kontrolu a prevenci šíření onemocnění v regionu byla požadována přímo Evropskou komisí.  

Úřad EFSA posoudil možnost šíření mezi devíti zeměmi bez onemocnění – Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Řecko, Kosovo, Černá hora, Severní Makedonie, Srbsko a Slovinsko – a ve svém hodnocení dochází k závěru, že šance pro šíření onemocnění v těchto zemích je během jednoho roku od zavlečení velice vysoká (66-100%). Avšak, šance pro šíření onemocnění západně do dalších členských států EU je vyhodnocena jako velice nízká (0-15%).  

Kontrolní opatření – která byla zavedena od roku 2014 – by měla pokračovat se zaměřením na důležitost včasné detekce a připravenosti, říká úřad EFSA.

Úřad EFSA doporučuje především:

  • přísný dohled, zvláště dohled u černé zvěře a domácích prasat, který zůstává nejefektivnějším způsobem včasné detekce afrického moru prasat;
  • opatření k omezení přístupu divokých prasat k potravě a dalšímu snížení jejich počtu lovem;
  • informační kampaně pro cestující, lovce, farmáře a další, s cílem omezit riziko šíření prostřednictvím pohybu lidí, stejně jako přispět k rychlé detekci;
  • komunikaci a spolupráci mezi národními úřady a dotčenými organizacemi za účelem podpory informačních kampaní;
  • školící aktivity pro veterinární úředníky, zástupce dalších příslušných orgánů a lovce s cílem zvýšit pravděpodobnost včasné detekce a efektivní kontroly.

 

Spolu s vědeckým stanoviskem byla zveřejněna tisková zpráva s názvem „Africký mor prasat: včasná detekce je klíčem pro zamezení šíření“, dostupná v anglickém, francouzském, německém a italském jazyku: https://www.efsa.europa.eu/en/news/african-swine-fever-early-detection-key-controlling-spread.

Vědecké stanovisko EFSA můžete najít na následující internetové adrese:
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5861

 

Zdroj: EFSA