Bezpečnost potravin

Africký mor prasat: rizika z venkovních chovů prasat

Vydáno: 9. 6. 2021
Autor: KM EFSA

Vědecké stanovisko úřadu EFSA


Foto: Shutterstock

Dne 9. června 2021 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vědecké stanovisko k africkému moru prasat (AMP) a venkovním chovům prasat v EU. Stanovisko je doprovázeno článkem s názvem „Africký mor prasat: rizika z venkovních chovů prasat“, který je dostupný v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině.

Úřad EFSA vyhodnotil riziko šíření afrického moru prasat prostřednictvím venkovních farem prasat a navrhl biologická bezpečnostní a kontrolní opatření pro venkovní farmy v oblastech zasažených tímto onemocněním v EU. Venkovní chov prasat je v EU běžný. Na evropské úrovni však neexistují žádné právní předpisy pro kategorizaci takových farem, takže informace jsou omezené, neharmonizované a je třeba je interpretovat opatrně.

Panel pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat úřadu EFSA dospěl k závěru, že venkovní chovy prasat nesou značné riziko zavlečení a šíření AMP, ale instalace jednoduchých nebo dvojitých pevných plotů na všech venkovních farmách prasat v oblastech EU, kde je AMP přítomen, by mohla toto riziko snížit nejméně o 50%.

Kromě toho; provádění komplexního a objektivního hodnocení biologické bezpečnosti na farmách a schvalování venkovních chovů prasat na základě jejich rizik ve vztahu k biologické bezpečnosti umožňuje dále snížit riziko zavlečení a rozšíření onemocnění. Hodnocení na farmách jsou mocným nástrojem nejen pro zlepšení biologické bezpečnosti, ale také pro řešení širších problémů chovu zvířat.

Úřad EFSA však doporučuje zvažovat odchylky od stávajících omezení chovu prasat v oblastech postižených AMP případ od případu (pokud jsou tato opatření prováděna).

Vědecké stanovisko je založeno na důkazech shromážděných od vnitrostátních veterinárních orgánů, sdružení zemědělců a vědecké literatury. K vytvoření skupin venkovních farem chovu prasat podle jejich rizika pro zavlečení a šíření AMP byla uplatněna metoda EKE (Expert Knowledge Elicitation), s cílem vyhodnocení efektivity opatření biologické bezpečnosti a návrhu pro případné zlepšení.

 

 

Zdroj: EFSA