Bezpečnost potravin

Africký mor prasat: navržení „únikové strategie“ pro postižené země

Vydáno: 9. 3. 2021
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA navrhl strategie dozoru k omezení šíření afrického moru prasat.

 

Úřad EFSA navrhl strategie dozoru, které pomohou zemím postiženým africkým morem prasat (AMP) určit, kdy virus přestal cirkulovat mezi jejich populacemi divokých prasat.

Vědecké stanovisko doporučuje „únikovou strategii“ sestávající ze dvou fází: období rutinního sledování divokých prasat (fáze screeningu), po kterém následuje kratší období intenzivního sledování (fáze potvrzení).

Modelování prokázalo, že:

  • Přesnost přístupu stoupá v souladu s počtem nalezených a testovaných kadáverů divokých prasat.
  • Prodloužení monitorovacího období zvyšuje šance na ověření, že virus AMP již necirkuluje.
  • Použití aktivního sledování založeného na lovu má omezený dopad na účinnost „únikové strategie“.

Ve stanovisku jsou uvedeny praktické příklady toho, jak uplatnit „únikovou strategii“ na velké i malé postižené oblasti. Stanovisko poskytuje také doporučení ohledně minimálních období monitorování potřebných k zajištění účinnosti strategie.

 

Prostřednictvím přiložené infografiky „Zastavte africký mor prasat“ úřad EFSA připomíná, že toto onemocnění je vysoce nakažlivé a postihuje domácí a divoká prasata. Je neškodné pro člověka, ale může mít devastující sociální a ekonomické důsledky pro země, v nichž se vyskytne.

K uvedené problematice připravil úřad EFSA také edukační video „Africký mor prasat: jak zůstat o krok napřed“

Toto video popisuje nejvhodnější postupy, jak chránit hospodářská zvířata a divoká prasata. Zároveň slouží jako praktický průvodce: od příčin a symptomů po preventivní opatření.
Video je k dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=eyQ4t1wHl2M

Zdroj: EFSA