Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Africký mor prasat: EFSA vyhodnotil opatření k zamezení jeho šíření do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Africký mor prasat: EFSA vyhodnotil opatření k zamezení jeho šíření

Vydáno: 30.7.2018
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Vědecké stanovisko EFSA

EFSA identifikoval strategie pro přístup k divokým prasatům v různých stádiích epidemie afrického moru prasat (AMP): co by se mělo udělat před propuknutím epidemie, co v jejím průběhu a co po jejím skončení. Prasata samotná hrají při šíření nákazy významnou roli.

Ve vědeckém stanovisku odborníci EFSA zkoumají hustotu populace divokých prasat v Evropě, hodnotí opatření k její snížení a k udržení nakažených jedinců dále od zdravých. Ve stanovisku se také zabývají cestami, jak onemocnění identifikovat v rané fázi.

Opatření, jako jsou intenzivní lov či nekrmení prasat, jsou ta, která by měla být realizována ke snížení rizika zavlečení onemocnění do populace prasat. Jestliže již epidemie probíhá, neměly by být vykonávány aktivity zvyšující pohyb prasat (vč. např. intenzivního lovu za pomocí automobilů).

Odborníci nemohli stanovit minimální hustotu populace prasat, při které se nákaza již nešíří – AMP se rozšířil také v oblastech, kde je hustota populace velmi nízká. Stanovisko také zdůrazňuje význam pravidelného dialogu mezi všemi zainteresovanými. Nejefektivnějším způsobem detekce onemocnění v dosud nezasažených oblastech v rané fázi zůstává pasivní dohled – tedy ohlašování nálezů mrtvých prasat.

Stanovisko také zdůrazňuje potřebu větší harmonizace způsobu sběru dat o divokých prasatech, aby byly výsledky porovnatelné. Aby EFSA vyplnil mezery v datech, financuje projekt ENETWILD, zaměřený na sběr a harmonizaci dat o geografické distribuci a četnosti divokých prasat v Evropě.

 

 

 

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021