Bezpečnost potravin

Aflatoxiny v krmivech a syrovém mléce

Vydáno: 22. 6. 2012
Autor: Markéta Houdková

Výzkum prováděný v Tunisku zjistil nadlimitní obsah aflatoxinů v krmivech a syrovém mléce, což svědčí o nedostatečné hygienické kontrole.

Aflatoxiny jsou původci poškození jater nebo extrahepatální karcinogeneze. Mnoho výzkumů uvádí souvislost mezi AF M1 v mléce a AF B1 v krmivech, neboť s krmivy zkonzumované toxiny AF B1 jsou metabolicky přeměněny a vyloučeny jako AF M1 v moči a v mléce. Následně může být AF M1 přenesen i do mléčných výrobků určených k lidské konzumaci. AF M1 je rezistentní vůči tepelné inaktivaci, pasterizaci i sterilizaci. Výroba jogurtů, sýrů, smetany nebo másla tedy nevede k jejich odstranění.
Zdroje, které ovlivňují množství AF M1 v mléce jsou zmíněná krmiva, ale také ekologické a ekonomické faktory na farmě a management farmy.

Výzkum prováděný v Tunisku odhalil aflatoxiny kontaminující různé zemědělské komodity jako pistáciové ořechy, obiloviny a krmiva. Zatím je k dispozici pouze malé množství studií na mykotoxiny vyskytující se v krmivech a syrovém mléce, pocházejících ze zemědělského regionu Beja v severozápadním Tunisku. Proto bylo v letech 2008–2010 nasbíráno z místních farem a obchodů 226 vzorků, které skýtaly 112 vzorků syrového kravského mléka, 56 vzorků krve krav v laktaci a 58 vzorků krmiva určeného dojnicím. Plazma a krmivo byly analyzovány pro aflatoxin B1 (AF B1) a v mléce byl stanovován aflatoxin M1 (AF M1).

Výsledky odhalily přítomnost AF B1 v 84,4 % vzorků krmiv (průměrně 18,7 µg/kg) a v 39,2 % vyšetřovaných vzorků plazmy (průměrně 7,1 µg/l). Naměřené úrovně kontaminace jsou vyšší než limit pro mléčné výrobky v Tunisku a EU. Horní hranice v Tunisku je 20 µg/kg a v EU 5 µg/kg. AF M1 byl nalezen v 60,7 % vzorků mléka (průměrně 13,6 µg/l). Horní limit kontaminace v EU je však 0,05 µg/l.   

Tímto výzkumem se dopělo k závěru, že by měla být na národní úrovni přijata důraznější opatření pro hygienické kontroly, aby se zabránilo kontaminaci plísněmi.   

Natural occurrence of aflatoxins (B1 and M1) in feed, plasma and raw milk of lactating dairy cows in Beja, Tunisia, using ELISA
Food Additives and Contaminants: Part B, 2012, 5, č. 1, s. 11-15
Objednávka kopie článku

Související informace:

A-Z slovník: Aflatoxiny
                   Mykotoxiny
                   Plísně

Limity pro aflatoxiny v EU zvýšeny v souladu s CA

Mykotoxiny