Bezpečnost potravin

Aditiva ve výrobě biopotravin

Vydáno: 1. 11. 2002
Autor:

biopotraviny, bioprodukty, bioaditiva, kritéria pro použití aditiv, harmonizace seznamů povolených látek, kategorie biopotravin a příbuzných produktů

Jsou uvedeny zásady pro použití přírodních i syntetických aditiv při výrobě biopotravin a jim příbuzných produktů v celém řetězci od pole až po expediční sklad výrobce potravin. Pro každý úsek výroby biopotravin a bioproduktů (rostlinná a zemědělská výroba, produkce potravin) jsou stanoveny zásady pro aplikaci  potravinových aditiv. Přírodní a nesyntetické materiály jsou povoleny v rostlinné výrobě a chovu zvířat bez omezení, ačkoliv jsou na stručném seznamu zakázaných látek. Pro potravinářskou výrobu je ale nutné pro jejich použití speciální povolení. Označování  biopotravin a jim podobných produktů závisí na jedné ze čtyř kategorii produktů: stoprocentní biopotraviny; potraviny ekologické obsahující  minimálně 95 % bioproduktů; potraviny vyrobené z bioproduktů (více než tří složek), obsahující 70 – 95 % bioproduktů; potraviny s přísadou bioproduktů. V rámci harmonizace postupů americký Ústav pro ekologické materiály (OMRI) publikoval seznam jak všeobecných, tak značkových materiálů, které jsou povoleny pro výrobu biopotravin. Nyní jsou tyto seznamy předmětem diskuse federace výrobců biopotravin IFOAM. Přidávání nových materiálů do povolených seznamů je omezeno a předchází mu porovnání  návrhů na zařazení se sadou specifických předem stanovených kriterií. Každá položka v národním seznamu povolených surovin a zakázaných látek  pro biopotraviny v USA musí projít povinnou revizí každých pět let.  Problematika aditiv v bioproduktech se bude vyvíjet s růstem průmyslu biopotravin. Spotřebitelé požadují vyšší jakost a v některých případech výrobky se zvýšeným podílem vložené práce (předpřipravené, konvenience), které zvyšují tlak na výrobce používat přídavná aditiva. Historie výroby biopotravin  nás učí, že postup pro schvalování nových surovin  a harmonizace těchto postupů mezi různými zeměmi bude pokračovat pomaleji než se vyvíjí vlastní trh se těmito produkty.

Mulry, M.C.: Additives in organic food production, Food Technol. International 2002, 1, s. 29-32