Bezpečnost potravin

Aby bylo cestování s dětmi radostí, je potřeba dodržovat určitá pravidla

Vydáno: 1. 8. 2017
Autor: HSHMP

Informace a rady Hygienické stanice hlavního města Prahy pro bezpečné cestování

Cestování patří k významným fenoménům současné moderní doby. Počet osob cestujících do zahraničí se neustále zvyšuje. Na zahraniční cesty se často vydává také k nemocem vnímavější populace – senioři a malé děti.

Nejvýznamnějšími rizikovými faktory jsou věk dítěte a místo pobytu. „Čím je dítě mladší, tím je riziko poškození zdraví vyšší. Cestování zejména do exotických zemí představuje pro děti větší rizika nákazy. Imunitní systém malých dětí je nezralý a každá cesta, nebo pobyt v jiném než domácím prostředí, je pro dítě vysoce rizikový,“ upozorňuje Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP“). Děti obecně hůře snáší dlouhé cesty dopravními prostředky, jsou náchylné na vznik kinetózy s nauzeou a zvracením. Cestování letadlem, kde je nižší tlak vzduchu, snížený obsah kyslíku, suchý vzduch a omezený prostor pro pohyb, znamená vždy určitý diskomfort. Děti jsou citlivé zejména na změny tlaku. „Proto se obecně nedoporučují cesty letadlem s dětmi, které jsou mladší než půl roku,“ doplnil ředitel.

K nejčastějším zdravotním obtížím patří respirační infekce (virózy horních cest dýchacích, chřipka, dětská onemocnění s vyrážkou, pneumokokové, meningokokové infekce a další onemocnění). Děti také hůře než dospělí snáší nezvyklou stravu. Po požití místních potravin nebo vody hrozí konzumentům různé zažívací obtíže, tzv. cestovatelský průjem, gastroenteritidy, které u dětí mohou probíhat velmi dramaticky – zvracení, průjmy s horečkami mohou vést k rychlé a život ohrožující dehydrataci. První pomoc spočívá v průběžné náhradě ztracené vody a iontů.

Nejen děti ale i dospělí cestovatelé by měli používat pouze hygienicky nezávadnou vodu (v exotických zemích vodu balenou) nejen na pití ale také na čištění zubů, mytí obličeje, vaření, mytí nádobí, mytí hraček apod. Dále se doporučuje konzumovat pouze tepelně upravené potraviny, loupatelné ovoce, nekonzumovat nebalené zmrzliny, potraviny od pouličních prodavačů apod. Děti je potřeba také pečlivě chránit proti komářímu/hmyzímu bodnutí, a to pomocí vhodného oblečení, moskytiéry a repelentů. Je potřeba pamatovat také na vyšší riziko nákazy parazity nebo možnost poranění dětí ostrým předmětem, které mohou být pohozeny na pláži, pískovišti nebo trávníku (obrázek 1). Děti by měly mít vhodnou ochrannou obuv a oblečení, pokrývku hlavy, sluneční brýle. Pobyt na slunci přináší riziko úpalu a úžehu, hrozí kolapsy z horka až křeče. Děti musíme také pravidelně mazat kvalitním dětským opalovacím krémem s UV filtrem (s ochranou proti UVA a UVB záření, nejlépe OF 50). Je nutné dbát na dodržování pitného režimu.  

Obrázek 1: Na pláži nejsme sami  

To, zda se na svých cestách nakazíme nějakou nemocí, nezávisí jen na výběru konkrétní destinace, ale i na dalších faktorech, jako jsou délka a účel pobytu, plánované výlety a aktivity, způsob ubytování a stravování, či míra kontaktu s místní populaci. Obecně platí, že rizikovější jsou poznávací než pobytové zájezdy. 

Již při plánování cestování s dětmi, zvláště do vzdálenějších destinací, je potřeba zvážit pozitiva a negativa pobytu, zhodnotit, zda cesta nepřinese více problémů než radosti.
Podle Zdeňky Jágrové, ředitelky protiepidemického odboru HSHMP, by dítě rozhodně nemělo cestovat dřív, než má ukončené základní očkování dle očkovacího kalendáře. V současné nepříznivé epidemiologické situaci, kdy v některých evropských zemích probíhá epidemie spalniček, by měly cestovat děti až po podání první dávky očkovací látky proti spalničkám.

Při plánování cesty s malými dětmi doporučuje HSHMP se poradit s dětským lékařem o vhodnosti plánované cesty vzhledem k zdravotnímu stavu dítěte a možnostech doplňkového očkování.

Dospělým cestovatelům doporučujeme také v dostatečném předstihu (nejlépe tři měsíce před odjezdem) navštívit Centrum cestovní medicíny http://centrumcestovnimediciny.cz/
nebo některé z očkovacích center:  http://ockovanipraha.cz/html/Ockovaci%20centra.html.

Výskyt vybraných infekčních onemocnění v jednotlivých zemích je přístupný na tomto odkaze:
http://centrumcestovnimediciny.cz/mapky-vyskytu-vybranych-infekcnich-onemocneni/

Bližší informace o očkování naleznete také na našich webových stránkách:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/ockovani-2301_2301_128_1.html

 
Hygienická stanice hlavního města Prahy Vám přeje co nejvíce hezkých zážitků z pobytu v cizokrajných zemích, ne však importované onemocnění, které by Vám znepříjemnilo pobyt i vzpomínky na něj.

Obrázek 2: Dovolená s dětmi

V Praze dne 1. 8. 2017

Ing. Anna Fűleová
vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky 
 

Použité zdroje:
https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2014/03/03.pdf
https://www.icot.cz/cestovani-do-exotickych-zemi-je-pro-deti-rizikovejsi/
http://www.cmcpraha.cz/cs-CZ/novinky/je-vhodne-cestovat-s-detmi-do-exotickych-zemi
http://www.zdravotnickydenik.cz/2017/05/exoticka-dovolena-neockovanym-ditetem-cast-rodicu-ignoruje-rizika-cestovani/
http://centrumcestovnimediciny.cz/
http://ockovanipraha.cz/html/Ockovaci%20centra.html  

Obrázky:
https://pixabay.com/cs/krysa-hlodavci-zv%C3%AD%C5%99e-nager-2479739/
https://pixabay.com/cs/d%C4%9Bv%C4%8De-d%C4%9Btstv%C3%AD-d%C3%ADt%C4%9B-%C5%A1%C5%A5astn%C3%BD-portr%C3%A9t-2501089/

Zdroj článku: HSHMP