Bezpečnost potravin

98 publikací Centra zdraví, výživy a potravin za rok 2021 a nové úkoly pro lidi

Vydáno: 13. 1. 2022
Autor: CZVP SZÚ

Přehled publikací Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ

Rok 2021 byl opravdu náročný. Přesto se podařilo pracovat tak, abychom veřejnosti předložili řadu zajímavých odborných výstupů. Publikovali jsme cca 100 výstupů, což je v „metrice práce“ průměr 3,5 různých veřejných vědeckých a populárních textů na pracovníka centra. 

Podařilo se udržet odbornost i za situace, kdy omezeno bylo skoro vše. Prakticky nebolo možné spolupracovat s hygienou, která se zabývá „covidem“. Co bychom si přáli? Aby byl tým centra podpořen obnovou soudobou technikou, která zajišťuje národní monitoring dietární expozice, hodnocení zdravotních rizik pro kontrolu výživy a potravin, pro kontrolní organizace státu (OOVZ, SZPI, SVS, aj.)   a zcela nový program primární prevenci chronických zánětů. Jsou bohužel mocným zdravotním a ekonomickýcm problémem naší populace. Zejména v době pandemie.

Chuť do práce by byla. Bez obnovy měřící techniky a sběru dat o individuální spotřeby potravin v populaci ČR to nepůjde… Buďme ale optimisty… Nově koncipovaný „Akční plán“ ke „Strategii bezpečnosti potravin a výživy 2030“ (vládní usnesení č. 323/2021) definuje jasné úkoly pro zdraví a udržitelnost….  

Přikládáme přikládáme přehled veřejných a populárních textů za rok 2021.

Publikace_CZVP_21doc.pdf Publikace CZVP 2021 (383.18 KB 12.01.2022 15:47)

prof. J.Ruprich, CZVP SZÚ, 12.1.2022

 

Zdroj: SZÚ