Bezpečnost potravin

7. ročník akce pro rodiny s dětmi „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“

Vydáno: 12. 10. 2022
Autor: Informační centrum bezpečnosti potravin MZe

7. ročník akce se konal v pátek 7. a v sobotu 8. října v Národním zemědělském muzeu Praha na Letné.

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem Praha a Českou zemědělskou univerzitou pořádaly ve dnech 7. a 8. října již 7. ročník akce pro rodiny s dětmi „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“. 

Tato soutěžní akce pro rodiny s dětmi (v pátek dopoledne také pro školní kolektivy) je zaměřená na zábavné seznamování dětí s původem potravin, nakupováním, správným skladováním potravin, hygienou při manipulaci s potravinami, bezpečností potravin, zdravou výživou a pitným režimem. V průběhu dvou dní přišlo soutěžit téměř 600 dětí, které za splnění úkolů získaly diplom a odměnu. 

Na samém startu soutěže děti obdržely hrací kartu a dále pokračovaly na 10 tematicky zaměřených stanovišť, kde plnily různorodé úkoly a získávaly tak do hrací karty otisky razítek. 

Cílem testů na jednotlivých stanovištích bylo děti postupně seznámit s užitkovými rostlinami, které v České republice pěstujeme, se zvířaty, která chováme, a naučit děti poznat původ jednotlivých potravin. Na stanovišti „Jdu na nákup“ se děti dozvěděly, čeho si mají při nakupování a výběru potravin všímat a jak nakoupit kvalitní a nezávadné potraviny. 

Na dalších stanovištích děti určovaly, které potraviny musí skladovat v lednici, aby se nekazily, a které si musí před jídlem důkladně omýt. Na stanovišti „Co se musí vařit?“ děti určovaly, které potraviny se musí důkladně tepelně zpracovat, aby byly zdravotně nezávadné, a na „Pitném režimu“ vybíraly, které tekutiny jsou pro ně na pití nejvhodnější a kolik jich mají za den vypít. 

Pro fungování našeho těla je důležité i správné trávení přijatých pokrmů, děti se proto učily, které potraviny jsou důležité pro dobré trávení a pomáhají zdraví našeho zažívacího ústrojí. Na posledním stanovišti si děti ověřovaly svou znalost zdravých a výživných potravin a povídaly si s lektory o důležitosti pohybu a sportování.

Jednotlivá témata soutěžních stanovišť vychází z výukových programů pro základní školy „Jíme zdravě a s chutí“ a „Výživa ve výchově ke zdraví“, které jsou veřejnosti přístupné na webových stránkách www.viscojis.cz/teens.    

Po celou dobu akce se konaly krátké hudební vstupy umělecké dvojice „Vanda a Standa“, která měla pro děti připravené písničky a scénky zaměřené na zdravou výživu, správnou hygienu a bezpečné zacházení s potravinami. 

Pro dospělé návštěvníky (ale i pro děti) byly po celou dobu konání akce k dispozici zdarma publikace Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství tematicky zaměřené na výživu, správné zacházení s potravinami a bezpečnost potravin, včetně výukových materiálů – pracovních sešitů a učebnic pro žáky prvního i druhého stupně základních škol.   

Celá dvoudenní akce „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“ byla návštěvníky velmi kladně hodnocena. Rodiče a pedagogové oceňovali především tematické zaměření soutěže a to, že se děti dozvěděly více o zdravé výživě, původu potravin, hygieně, bezpečném zacházení s potravinami a důležitosti pohybu hravou a nenásilnou formou.

Fotografie z akce:


Autor: Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství